Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Kremnické vrchy

Miesto v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 987 kusov miesto.

Miesto, Kremnické vrchy:, 1 z 17

Bariny, Do potočka, Záhumnie, Z hora vyšného potoka, Slnečná Stráň, Za Hronom, Motuzy, Dolné Tepličky, Do stružky, Pod slatinkou, Srnosiete, Breznický, Obrázok, Háj, Horná Dúbrava, Hliny, Jarčula, Selá, Pod hájske lúky, Dolinka, Detská ozdravovňa, Hrnčiarka, Kopanica, Salaš, Rovne, Jama Matej, Jama Leopold, Dolne Lanice, Greškova, Trňanský chodník, Nad Drdlíkom, Brázdy, Tajovského, Pod Veľkou Strážou, Mlynska, Pitelovský mlyn, Uhlište, Čierne zeme, Kuricovci, Búrovie, Ostredky, Repisko, Záhrady, Šajba, Košariská, Lazce, Vápenica, Veľké, Pod Drahy, Holizňa, Bukovské, Kazimier, Pred Lopušné, Rovinky, Širiny, Laz, Nad mlynom, Pod Lazom, Pod Košiarom, Pod Dráhami

Miesto, Kremnické vrchy:, 2 z 17

Laz - Bulov, Jama, Valuškov, Posviacaná, U Králikov, Martincov, Pstružné, Vrbica, Nevoľné, Za valom, Hossanová, Šemšelova, Hrbok, Rovná dolina, Záhrada, Pred Harajdovou, Záhradky, Veľká roveň, Hrbčok, Bukovina, Horný vŕšok, Patociny, Kamene, Laz pri píle, Pod stranou, Za školou, Stredná hora, Z humnia, Sadky, Na priekope, Ihráčska Píla, Kŕmnik, U troch hrušiek, Veľký Sietenec, Turcerovo uhlisko, Lani, Kutinky, Jama Ľudvika, Za mostom, Veternické, Sigot, Tepličky, Rákoš, Kratiny, Farský les, Brezov vrch, Černova, Ladomerské lúky, Bukovinka, Háj, Pumpáreň, Pod Kúty, Jama, Močiarce, Pod skalou, Chrastielky, Tále, Vrchy, Nad Komárovskú, Polom

Miesto, Kremnické vrchy:, 3 z 17

Lovčická brezinka, Krumploviská, Kriedy, Nemcová, Podlanie, Pleso, Kamene, Obchod, Brezový háj, Lazy, Šindliarka, Brodky, Priedel, Hora, Borovina, Pod Kečkou, Kamene pod lány, Kostolná, Zvonivý grúň, Smolník, Bunova dolina, Žiadov grúň, Žiadova dolina, Kotlište, Letovisko, Baranovská, Diníky, Pod vršok, Breziny, Nad Rusnákom, Na šafranie, Na prochotský tál, K Uhorskému klobúku, Šafranica, U Dbalíka, Školské, Predok, Háj, Munište, Pri Hrone, Zábaštie, Slatina, Jakubišovo, Finkovo, Šalková, Vtáčnik, Želiarska, Grúň, Lazy, Čierťavy, Na háj, Medvedia dolinka, Mátlová, Kršiakove lúky, Pri Píle, Kamenica, Snoža, Konopniská, Za Háj, Ryzne

Miesto, Kremnické vrchy:, 4 z 17

Kostolná, Kremenie, Nemkin vŕšok, Krnáčovie Žiar, Mikušovská, Vršok, Velká lúka, Do úhradu, Bukovina, Rovne, Chrastová, Na jame, Hlobejka, Dunajská, Jazarie, Jastrabská, Smolík, Diely, Dlhé, Sviniarka, Brezina, Táliky, Vyše potoka, Mláčik, K Uhorskému klobúku, Medzi huty, Horné lúky, Kút, Za Peťkovom, Nízky grúň, Nový majer, Ortútno, Košanová, Líšna skala, Repkovská, Malinie, Breziny, Dobrá lúka, Uhliarove lúky, Na Basemorke, Mladiny, Čistina, Husová, Piesky, Uhliská, Fašiangov lúka, Na Hriadke, Veľká Banská lúka, Kopanička, Za Beňovci, Bentonit, U skália, Vápenica, Pod Skalice, Vlčí kopec, Malé Fľakovo, Barónové lúky, Tále, Barinky, Priemysel banský

Miesto, Kremnické vrchy:, 5 z 17

Stará Huta, Studienec, Šteflikova lúčka, Gálová, Čiene blato, Sviniarka, Čudná stráňa, Úboč, Do Uhorského klobúka, Nocoviská, Blatiská, Vysoký grúň, Stráň, Rovná Lúčka, Radvaň, Urbanova lúka, Banská lúka, Lazy, Medze, Hrby, Mestská lúka, Mútno, Pri kríži, Podžiarec, K buku, Červené smreky, Ležisko, Na vršky, Záhrady, Vajdovská, Bojov háj, Šmidekova lúka, Kašov jarok, Drenčín, Veľké Fľakovo, Z dola vyšného potoka, Cvangova, Čertolia, Husárová dolina, Komárov háj, Horná Volská lúka, Hlboká, Lazy, Jamy, Mestská lúka, Jarné lúky, Solisko, Zadné háje, Peklo, Vlčia jama, Dolné lúky, Pod Suchým vrchom, Barónova oráčina, Malá okrúhla, Nemecké bene, Dolinka, Vachanie, Damovka, Dolná Volská lúka, Lúčky

Miesto, Kremnické vrchy:, 6 z 17

Dolná luka, Mesarčovo, Podháj, Horný hájik, Dolný hájik, Brlany, Záhrbčie, Králikova dolina, Horná špitálska lúka, Rakytiny, Uhlisko, Priedolie, Stráňa, Suchá, Žiar, Zadná mokraď, Na kúty, Čierne, Do boka, Uhlisko, Javor, Kotolnica, Prašnica, Zadné glózy, Mokrá dolina, Zimnô, Rúbanisko, Malá slama, Pakandel, Mláka, Bartošrígel, Kotlinka, Majvinkel, Štubniansky les, Štubniansky les, Na vode, Bôrová hora, Lignit, Močidlá, Horné ležoviská, Ražovisko, Sádok, Bartoš, Racvalová, Zimovisko, Rošty, Dolná Prašnica, Tajchy, Za mlynom, Nemecká dolina, Monč, Strnisko, Špicenberg, Horný Vlník, Dolina Ladno, Do ostružia, Dislavy, Vr ta, Veberník, Na hrby

Miesto, Kremnické vrchy:, 7 z 17

Breziny, Kremeň, Kopaniská, Pod Borovicou, Do laštok, Sekanina, Skalka, Na nivu, Lazy, Do Buriny, Vlník, Diačov, Snožia, Na lúčkach, Hrabíky, Pod Belitkovou, Válkova píla, Do staričia, Laziny, Janákovci, Dubie, Dolina, Za jarkom, Plišky, Úbočia, Sudenice, Baškara, Dielec, Sihote, Kľačany, Pod Ladno, Na úzke, Husliavky, Lane, Psie lúky, Snoža pod horou, Šindolová koliba, Lipinka, Hrby, Laz, Háj, Slatinky, Odtok, Baranová, Diely, Čudenice, Na Dlhé, Hrabina, Blaškoviny, Ladno, Do Jurečky, Grúne, Dolný Vlník, Baranie, Rozsypan, Pri Kríži, Staré v šavy, Vysočina, Burčov, Nad Pastorokom

Miesto, Kremnické vrchy:, 8 z 17

Lackov vrch, Maškovo, Jastrabská dolina, Kamenná, Pod Buči, Horná šajba, Kozinec, Dolina, Horná Flochová, Damova, Ondrášová, Mladový vrch, Močiar, Hrabiny, Teplý grúň, Šechvalský most, Za grobňou, Dolná šajba, Stará Flochová, Pod Jelšinami, Pod plešiny, Horné Trnavy, Úhrad, Pri lesíku, Záhrada, Pekná, Zimozeleň, Zverín, Flochova lúka, Pri Hrone, Dúbrava, Lazy, Na Brod, Okrúhla, Skala mieru, Lažťoky, Dlžiny, Šindliarka, Horoliny, Chotáre, Lehotský chotár, Gažovie lazy, Hájik, Tŕničky, Na Chrochoti, Pod skalou, Kalište, Nad sadom, Rázputie, Stredný diel, Kosorínske lazy, Hrb, Na Klokoči, Zadné slatinky, Trentrichov vrch, Chlebová, Stroviská, Základky, Hron Pitelová, Zlatá studnička

Miesto, Kremnické vrchy:, 9 z 17

Kopanica, Zadná čistina, U čelína, Letište, Pyramída, Slimačie, Kopanice, Sviniarky, Pod sieťou, Široké, Gažove lazy, dolina Cenovo, Kamenný kopec, Rečková, Cenovo, Patočina, Ortúty, Pri lipach, Dlhá, Farská hora, Koptišovo, Závoz, Za Hrbom, Medokýš, Dlhá dolina, Hájik, Pod Kraviarkou, Pod kopcom, Mŕtva hora, Olichové jamky, Bôry, Jabloň, Dúbravka, Diel, Lom, Dolinky, Biela voda, Nad Medokýšom, Krátke, Predné slatinky, Za maštaľami, Hamrové uhlisko, Obrázok, Dolná Flochová, Dolné lúky, Včelín, Behanovo, Vysoká skala, Nad Chlmkom, Rechtorovo pole, Vranie bralo, Kiare, Kluky, Dedinské, Včelín, Nad chatami, Chladišovo, Petin hrb, Stráne, Brestov diel

Miesto, Kremnické vrchy:, 10 z 17

Ryhavice, Racvalová dolina, Pri krmelci, Pastierske, Mestská hora, Staveje, Brotnice, Horné Kratiny, Olichove jarky, Vysoká, Klaniny, Kňazov bán, Pod Driečnou, Pri mostisku, Hajnalova, Suchá Slaská, Na Spišiakovo, Pod Števkovým, Dedkovo, Na návrší, Spálenisko, Pod Kopernicou, Zadné lazy, Konská, Potôčky, Kamenná, Stredný hrebeň, Vidličky, Laukov vrch, Široká, Pastvisko, Slašťanský, Pod velký luh, Pod hájom, Do klanín, Dvorisko, Dirhabské sedlo, Jaloviarka, Kremerštajg, Odríkova dolina, Kapustová, Na Spišiakovom, Ravne, Jelenia skala, Tajlungy, Dielce, Vyhnátová, Hajčovo, dolina Matanová, Mokrá dolina, Rozpute, Kapustnice, Skaliny, Kršle, Dlhé, Kremenačky, Za poľom, Predná, Lutila, Hora

Miesto, Kremnické vrchy:, 11 z 17

Jegorovka, Lúčka, Očkovo, Lipie, Zrúcaný breh, Minďárovo, Šlamiarovo, Na Táloch, Dirhab, Zlodejská, Stará dolina, Zadný jarok, Nad Kopernicou, Báne, Predná čistina, Háj, Na Stavadle, Stredná Ružová, Močiarska dolina, Kapustnisko, Novákovo, Zadná Ružová, Rimiare, Rovný laz, Diely, Horn z hrada, Okrúhla dolina, Pri lavici, Kramská, Lazy, Úžavy, Salašisko, Široká dolina, Chlievy, Ku válovom, Pod Nevoľné, Turček, Na Kapustnisku, Jánsky vrch, Svätojánsky vrch, Pri otočke, Jedliny, Močariská, Keramické íly, Pod Vankejovým salašom, Horná rúbaň, Kopanice, Maďarská, Smrtný les, Široké, Blatište, Podskalka, Svätojánska, Matanovo, Do záhrad, Petrove Dlžiny, Pri bukoch, Kamenný vŕštek, Pod jahodiskom, Pred chrasť

Miesto, Kremnické vrchy:, 12 z 17

Kolárove boky, Štrich, Čertova lúka, Košarisko, Majerovo, Pod kaplnkou, Záhrady, Uhliarska cesta, Jakubov laz, Farské, Pod háj, Hadova dolina, Vlčia jama, Záhumnia, letný tábor Bieň, Števkovo, Breziny, Majer bok, Dbalčoky, Kozí Hrbok, Novina, Šindelky, Pod Brezinou, Hájik, Šariny, Bôrovie, Slepá cesta, Mizerinská, Pod Klinom, Hrb, Erikina dolina, Na Drahy, Na diely, Polenová, Mizerniská, Dolná Ružová, Macalovská, Hrubý javor, Na skale, Stredný klin, Medvedí posed, Lovisko, Dlhá lúka, Števkova rúbaň, Kaltrin, Slašťanské lazy, Dúbä, Tri kopce, Bieň, Mičudova lúka, Mravcová, Dolná Sihoť, Široký peň, Lichnerová šachta, Polámané, Plešina, Predný Kaltrin, Ludaň, Kincelova stráň, Horné Lanice

Miesto, Kremnické vrchy:, 13 z 17

Bartošovo, Veľké stádo, Šajba, Jama (Na Jamu), Vrchy, Peciská, Hájny kopec, Ihráčska hora, Dúbrava, Za háj, Pod Dubom, Gajdošová skala, Kostolná skala, Stráne, Štrasvaser, Píla, Lechnerovo, Trtásovo, Trávniky, Jarčeky, Hrčkov jarok, Fraňove lúky, Motúzy, Raveň, Folhin, Kapustniská, Pod stredným hrenbeňom, Borová hora, Nad mlynom, Pol chleba, Janov háj, Zadná dolina, Pod Ploštinami, Za Hájom, Lechnerové okraje, Laz-Petraňovský, Do jaminej, Hŕbok, Medvedia, Lajštroch, Pod Bánom, Hlodne, Panská, Požiarovo, Za galanthovým majerom, Breziny, Dolina, Mocolovská, Pod Bralami, Kapustnice, Priekopa, Za Štálom, Stará Turová, Kordícky štít, Pramene Turca, Bujačia, Kút, Miškejov laz, Krčmarovská, Hrb

Miesto, Kremnické vrchy:, 14 z 17

Žliebok, Do soliska, Ráslava, Pod hradom, Ušiačka, Na dieli, Okrúhla dubina, Dolné lúky, Tatry, Na táloch, Popálený Rígel, Knodlov vrch, Fišiarka, Lúčky, Slávička, Hrabiny, Boženec, Dlhé, Turov, Gašparov vŕšok, Za kratiny, Jamina, Na piesku, Za hájom, Muchová, Kapustnice, Podlastoky, Stráň, Natierovec, Priesadliská, Veľké, Na Veterník, Pod Hroncom, Záhumnie, Hliny, Blažová lúka, Straziska, Stránia, Dankov laz, Na kosiari, Chom, Sokolovo, Dvoriská, Tri studne, Stráň, Dolný Turček, Habesk, Strážny kopec, Nad mlynom, Dolný Kalinovec, Sriekyňa, Pri obrázku, Za kostolom, Šíp, Straková, Čvangalov grúň, Bradacky, Molerovo krovisko, Jančovská kopanica, Rajská

Miesto, Kremnické vrchy:, 15 z 17

Zinzolen, Tuškovec, Pod kmecov, Laziská, Do potočin, Španie lúky, Na priepadliskách, Bán, Nivy, Jazero, Rákoš, Predné, Lančie, Na Stráži, Na Dolinu, Lopatiny, Horná, Spalený dom, Pod kopanice, Mohalnice, Ihráčska hora, Kolónia baňa, Mráznice, Malachovská dolina, Háj, Nad Štagiarom, Do jelšiny, Kánovec, Klučov, Širiny, Kúty, Lazec, Maly Sietenec, Budina, Pod hradskou, Žriedla, Na šípovke, Zdola dediny, Čertolín, Vyššie môstku, Dalikovo, Bačov, Čierne zeme, Ležiarka, Na chotári, Žlebiny, Líškov kopec, Úbertovo, Rakov kopec, Klačianka, Do kútov, Okrúhle, Pastierska, Na prašnice, Mladiny, Kol rov, Na Sietenec, Dlhe, Bučan, Hrabinka

Miesto, Kremnické vrchy:, 16 z 17

Hákovo, Polov, Do Babinej, Za hradisko, Pod Revištie, Čierna voda, Pod Hrádkom, Malá Stráž, Dlhé vŕšky, Za dielom, Veľká medza, Adamovská, Helovské, Trstené, Pod háj, Hronské, Pod Vandekovec, Rvotovo, Mraznička, Bukovina, Krásny vŕšok, Šimanovská, Javorina, Na Tablu, Za jarky, Záhrady, Mostiská, Pramene, Planina, Na háji, Rudiny, Hrby, Hrdošov, Stranianske, Gunda, Na stráne, Úplaz, Strminy, Roveň, Trávnik, Nad dolinou, Háj, Nad Bukovinu, Bahno, Tri kopce, Včelinec, Zákľuč, Podháj, Strmina, Dielničky, Diel, Kopec, Pod Krásny vŕšok, Pod bukom, Pod Kanovec, Stráň, Lopatiny, Hrabiny, Sviniarka, Sietenec

Miesto, Kremnické vrchy:, 17 z 17

Hrby, Široké, Skalice, Bradačky, Na ovsie, Repková, Velke pod horou, Do Studenca, Klinovisko, Do brezín, Španí jarok, Kulisová, Močiare, Role Salatince, Tanečnica, Podháj, Kostolný laz, Nad dolinou, Trávnik, Záhumnie, Harajchová, Lúčky, Vŕšok vyše dediny, Pod hrbským, Vlčí jarok, Dolina, Konopiská

Podobné, Kremnické vrchy:

1783x turistika, 987x miesto, 506x strom, 135x orientačný bod, 43x prístrešok, altánok, 34x turistické informácie, 23x chranený strom, 19x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 8x atrakcia, 8x studňa, 4x miesto na piknik, 2x ohnisko, 1x pamätník, bojisko, 1x väznica, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kremnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.