Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Buková, Buková, Kremnička, TWD, Tulská, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, Š. Záhorského, ŽSR, 4, 10, Pivovar, Okružná, ZVT, Nové Kalište, Okružná, ZVT, Pivovar, Kremnica, Elba, autobusová zastávka, Kremnica, horná nemocnica, Autobusová/Žel.stanica, Kremnica, Rembíz, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, 7, Kremnička, Moskovská, rázcestie, 13, 16, 1, 14, 3

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

8, 22, 17, 15, 18, 11, Kremnička, 12, 5, 6, 23, 20, 9, 21, Sliač, žel. priecestie, 19, 2, Sliač, mestský úrad, Vozovňa, Mládežnícka, Internátna, Astra, Vozovňa, Internátna, Astra, Podlavice, Priehrada, Kremnička, TWD, Mládežnícka, Nové Kalište, Stavoprojekt, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Sliač, Jednota, Mlynská otoč., Sliač, cintoríny, Nad Moskovskou, Wolkerova, Kyjevské námestie, Mlynská, Mlynská, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Slnečná Stráň, Sliač, Jednota, Pršianska terasa, Mosadzná, Gaštanová, Moskovská, Šašovské Podhradie, obec, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Železničné priecestie, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Pod Kozákom č. 5, Trstie, Jesenského, Povstalecká cesta, Šašovské Podhradie, horáreň, Trnavá Hora, žel.st., Internátna, Continental, Poľná

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Zvolenská č. 20, Tulská, záhradky, Nad Tulskou, Úrad PV SR, Krížna, Fučíkova č. 1, Poľná, Podborová,žel.prechod, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Pršianska terasa, Medená, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,čakáreň, Základná umelecká škola, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Kremnica, Hutnícke námestie, Podborová,sídlisko, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Sliač, žel. stanica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Nákladná stanica, Cintoríny, Sliač, kult.dom, Jesenského ulica, WUSAM, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Dukelské námestie, Sliač, zdrav. stredisko, Lovčica-Trubín, Dubník, Kremnica, OSP, STRABAG, Sliač, žel. stanica, STRABAG, Lovčica-Trubín, Dubník, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Lovčica-Trubín, rázc., Ul.Kozáčeka-Centrum, Lovčica-Trubín, rázc., Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Ulica Moyzesova, Západ, Tepličky, Kremnica, obytné domy, Západ,ul.Ľ.Štúra, Vojenská poliklinika, Trnavá Hora, obec, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, ZŠ, Bartošova Lehôtka, Námestie SNP, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Gorkého č. 18, Železničné priecestie, Š. Záhorského, autobusová zastávka, Trnavá Hora, rázc., Železničná stanica, MDŽ č. 10, Železná Breznica, škola, Hronská Breznica, pri nadjazde, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Železničná stanica, Bartošova Lehôtka, stred, Námestie SNP, Železná Breznica, cintorín, Ladomerská Vieska, stred, Zdravotné stredisko, Družstevná č. 18, Námestie SNP, Poľana, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, Stará Kremnička, dolný koniec, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Tŕnie, Kašova Lehôtka, Hronská Dúbrava, Púšnik, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Stará Kremnička, potôčik, Západ,ul.Ľ.Štúra, Stará Kremnička, OcÚ, Kremnica, horáreň, Železná Breznica, Huta Žiak, Železná Breznica, otoč., Europa SC, Hronská Breznica, otoč., Sielnica, stred, Železná Breznica, Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Poliklinika, Stará Kremnička, škola, Kremnické Bane, Asec, Kremnica, Anna šachta, Poľana, Hronská Breznica, podchod, Kremnické Bane, Asec, Pitelová, osada Žbirka, Janova Lehota, RD, Sliačan, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Železná Breznica, Huta osada, Lutila, Jednota, Janova Lehota, Vágnerovci, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Kremnické Bane, pri moste, Kremnica, Anna šachta, Janova Lehota, ZŠ, Janova Lehota, lavica, Janova Lehota, Dérerov mlyn

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Kordíky, Enert, Cintoríny, Janova Lehota, horný koniec, Budča, pri veži, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Kováčová, kúpele, Kremnické Bane, Jednota, Hypernova, Kremnické Bane, Jednota, Janova Lehota, pri moste, Gymnázium, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Ladno rázc., Trnavá Hora, kult. dom, Zvolen, Geis, Gymnázium, Hrad, Západ, Tepličky, Horné Pršany, SAD Bariny, SAD Bariny, Dolná Ves, Balkán, Sliač, letisko, Kremnica, Včelín, Malachov, Mazúch, Jarná č. 10, Sliač, letisko, Hypernova, Západ, Tepličky, Jastrabá, šrot, Pitelová, horný koniec, Pitelová, rázc., Pitelová, Danko, Horná Ves, Ostrá Lúka, Kopernica, stred, Pitelová, Fridrich, Kopernica, obrátka, Západ,obchvat, Dolná Ves, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Kováčová, NRC, Malachov, hostinec, Tŕnie, Budička, Horná Ves, Hôrka, Malachov, Kopanice, Horná Ves, Hôrka, Sielnica, Rákoš, Ihráč, píla, Sielnica, Lesnícky dom, Nevoľné, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Pitelová, Jednota, Jastrabá, ZŠ, Nevoľné, RD

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Jastrabá, žel. st., Jastrabá, RD, Kováčová, rázcestie, Kosorín, Krahule, dolný koniec, Sielnica, Jednota, Kopernica, OcÚ, Kordíky, vápenica, Malachov, Jednota, Malachov, Strelec, Pitelová, ZŠ, Jastrabá, Jednota, Malachov, Dzúrik, Kunešov, ŠM, Jastrabá, rázc., Kunešov, Krahule, OcÚ, Lutila, záhradky, Králiky, Rusko, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Králiky, Rovne, Lutila, IBV, Štúrova č. 31, Budča, rázcestie, Kunešov, ZŠ, Riečka, Nevoľné, Kosorín, kaplnka, Kordíky, Jednota, Malachov, pred Určinou, Králiky, Pažiť, Sielnica, nadjazd, Tajov, Biela Hlina, Sielnica, nadjazd, Králiky, OcÚ, Ihráč, horný koniec, Ihráč, pri moste, Slaská, Badín, Danko, Králiky, garáž, Kremnica, pož. zbrojnica, Slaská, Jednota, Ihráč, OcÚ, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Lúčky, horný koniec, Lutila, kult. dom, Badín, Hliny, Budča, ZŠ, Badín, vŕšok, Budča, mlyn, Tŕnie, Jednota, Budča, Súhrada, Ihráč, ZŠ, Badín, Kukučka, Tŕnie, kult. dom, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Kremnica, aut. st., Kremnica, sušiareň

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Kremnica, internát SUPŠ, Kremnica, zotavovňa, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Krematórium, Radvaň Park, Radvaň Park, Stará Kremnička, motorest Dolina, Stará Kremnička, motorest Dolina, autobusová zastávka, Farma pod Pršanmi, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Nevoľné, Lazy, Kremnica, záhradky, Kremnica, Skalka, Kremnica, Galandov majer, Pitelová, mlyn, Krahule, rázcestie, Kremnica, Včelín, Kremnica, Tri domy, Kordíky, garáž, Tajov, ihrisko, Turová, RD, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Sliač, tehelňa, Lúčky, hôrka, autobusová zastávka, Turová, kult. dom, Tajov, Rôtovo

Podobné, Kremnické vrchy:

418x doprava, 394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.