Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Buková, Buková, Kyjevské námestie, Kremnička, TWD, Tulská, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, ŽSR, Š. Záhorského, Krížna, 10, 4, Pivovar, Nové Kalište, ZVT, ZVT, Okružná, Pivovar, Okružná, Kremnica, Elba, autobusová zastávka, Kremnica, horná nemocnica, Autobusová/Žel.stanica, Moskovská, rázcestie, Kremnica, Rembíz, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, otočka, 9, 22, 14, 7, 17, 16, 13

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

11, Kremnička, 6, 20, Moskovská, rázcestie, 23, 5, 3, Kremnička, 12, 21, 8, 2, 19, 1, 15, Sliač, žel. priecestie, 18, Nové Kalište, Kremnička, TWD, Internátna, Astra, Mládežnícka, Podlavice, Priehrada, Vozovňa, Vozovňa, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Internátna, Astra, Sliač, Jednota, Mládežnícka, Mlynská otoč., Nad Moskovskou, Kyjevské námestie, Šašovské Podhradie, obec, Wolkerova, Sliač, cintoríny, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Mlynská, Slnečná Stráň, Sliač, sídlisko, Mlynská, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Pršianska terasa, Mosadzná, Šašovské Podhradie, horáreň, Sliač, Jednota, Gaštanová, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Moskovská, Železničné priecestie, Pod Kozákom č. 5, Trstie, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, Trnavá Hora, žel.st., Internátna, Povstalecká cesta, Jesenského, Zvolenská č. 20

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Continental, Nad Tulskou, Úrad PV SR, Tulská, záhradky, Poľná, Fučíkova č. 1, Tulská, stred, Podborová,žel.prechod, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Poľná, rázcestie, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,čakáreň, Ladomerská Vieska, stred, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Podborová,sídlisko, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Kremnica, Hutnícke námestie, Zvolen, Neresnica, Motorest, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Nákladná stanica, Sliač, kult.dom, Sliač, žel. stanica, Cintoríny, WUSAM, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Sliač, žel. stanica, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Dukelské námestie, Kremnica, OSP, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica, Vojenská poliklinika, Ulica Moyzesova, Západ,ul.Ľ.Štúra, Západ, Tepličky, Kremnica, obytné domy, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, ZŠ, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, obec, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta, Gorkého č. 18, Námestie SNP, Železničné priecestie, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

autobusová zastávka, Trnavá Hora, rázc., MDŽ č. 10, Železničná stanica, Družstevná č. 18, Š. Záhorského, Poľana, Železničná stanica, Námestie SNP, Lovčica-Trubín, Dubník, Železná Breznica, cintorín, Železná Breznica, škola, Námestie SNP, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lovčica-Trubín, Dubník, Zdravotné stredisko, Bartošova Lehôtka, stred, Zdravotné stredisko, Lovčica-Trubín, rázc., Hronská Dúbrava, pri žel.st., Stará Kremnička, potôčik, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Dúbrava, Púšnik, Stará Kremnička, dolný koniec, Lovčica-Trubín, rázc., Hronská Breznica, Hronská Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Stará Kremnička, OcÚ, Železná Breznica, Huta Žiak, Železná Breznica, otoč., Europa SC, Kremnica, horáreň, Stará Kremnička, škola, Poliklinika, Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Kremnické Bane, Asec, Železná Breznica, Kremnica, Anna šachta, Sielnica, stred, Kremnické Bane, Asec, Poľana, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Hronská Breznica, podchod, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Lutila, Jednota, Kremnické Bane, pri moste, Janova Lehota, RD, Kremnica, Anna šachta, autobusová zastávka, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, Vágnerovci, Železná Breznica, Huta osada, Pitelová, osada Žbirka, Sliačan, Janova Lehota, ZŠ, Budča, pri veži, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, horný koniec

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Cintoríny, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, lavica, Kordíky, Enert, Kremnické Bane, Jednota, Hypernova, Kováčová, kúpele, Kremnické Bane, Jednota, Gymnázium, Janova Lehota, pri moste, Kremnica, ul. SNP, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Ladno rázc., Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Trnavá Hora, kult. dom, Hrad, Gymnázium, Zvolen, Geis, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Západ, Tepličky, SAD Bariny, SAD Bariny, Horné Pršany, Dolná Ves, Balkán, Sliač, letisko, Hypernova, Malachov, Mazúch, Západ, Tepličky, Sliač, letisko, Kremnica, Včelín, Západ,obchvat, Pitelová, horný koniec, Pitelová, Fridrich, Pitelová, Danko, Jastrabá, šrot, Kopernica, obrátka, Pitelová, rázc., Jarná č. 10, Horná Ves, Ostrá Lúka, Dolná Ves, Kopernica, stred, Malachov, Kopanice, Kováčová, NRC, Sielnica, Lesnícky dom, Ihráč, píla, Horná Ves, Hôrka, Sielnica, Rákoš, Tŕnie, Budička, Malachov, hostinec, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Horná Ves, Hôrka, Jastrabá, žel. st., Pitelová, Jednota, Zvolen, Stráž, Krahule, dolný koniec, Kováčová, rázcestie, Kosorín

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Jastrabá, RD, Nevoľné, Jastrabá, ZŠ, Kováčová, rázcestie, Nevoľné, RD, Kordíky, vápenica, Malachov, Jednota, Kunešov, ŠM, Kopernica, OcÚ, Jastrabá, rázc., Malachov, Strelec, Jastrabá, Jednota, Sielnica, Jednota, Malachov, Dzúrik, Pitelová, ZŠ, Kováčová, OcÚ, Kunešov, Králiky, Rusko, Lutila, záhradky, Krahule, OcÚ, Králiky, Rovne, Kováčová, OcÚ, Štúrova č. 31, Lutila, IBV, Malachov, pred Určinou, Riečka, Nevoľné, Králiky, Pažiť, Kunešov, ZŠ, Tajov, Biela Hlina, Kordíky, Jednota, Sielnica, nadjazd, Budča, rázcestie, Sielnica, nadjazd, Kosorín, kaplnka, Slaská, Ihráč, pri moste, Králiky, OcÚ, Ihráč, horný koniec, Slaská, Jednota, Králiky, garáž, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Ihráč, OcÚ, Kremnica, pož. zbrojnica, Badín, Danko, Lutila, kult. dom, Lúčky, horný koniec, Budča, mlyn, Budča, ZŠ, Badín, Hliny, Badín, vŕšok, Ihráč, ZŠ, Tŕnie, Jednota, Badín, Kukučka, Budča, Súhrada, Tŕnie, kult. dom, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Kremnica, aut. st., Kremnica, internát SUPŠ

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Kremnica, zotavovňa, Kremnica, sušiareň, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Radvaň Park, Radvaň Park, Krematórium, Stará Kremnička, motorest Dolina, autobusová zastávka, Stará Kremnička, motorest Dolina, Farma pod Pršanmi, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Kremnica, Skalka, Pitelová, mlyn, Nevoľné, Lazy, Kremnica, záhradky, Kremnica, Galandov majer, Kremnica, Včelín, Krahule, rázcestie, Kremnica, Tri domy, Kordíky, garáž, Zvolen, Neresnica, Turová, RD, autobusová zastávka, Tajov, ihrisko, Lúčky, hôrka, autobusová zastávka, Turová, kult. dom, Sliač, tehelňa, Tajov, Rôtovo

Podobné, Kremnické vrchy:

418x doprava, 394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.