Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Buková, Buková, Tulská, Kyjevské námestie, Kremnička, TWD, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, Krížna, Š. Záhorského, ŽSR, 10, 4, Pivovar, Okružná, ZVT, Pivovar, Okružná, Nové Kalište, ZVT, Kremnica, Elba, autobusová zastávka, Kremnica, horná nemocnica, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Kremnica, Rembíz, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka, 14, 8, 17, 13, 11, 16

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

6, 23, 2, 15, 20, 12, 7, Kremnička, 5, 18, 3, Moskovská, rázcestie, 1, 21, 9, 22, 19, Kremnička, Sliač, žel. priecestie, Vozovňa, Internátna, Astra, Sliač, mestský úrad, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Vozovňa, Nové Kalište, Internátna, Astra, Kremnička, TWD, Sliač, Jednota, Mládežnícka, Podlavice, Priehrada, Mládežnícka, Stavoprojekt, Mlynská otoč., Kyjevské námestie, Wolkerova, Sliač, cintoríny, Nad Moskovskou, Sliač, sídlisko, Mlynská, Mlynská, Slnečná Stráň, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Pršianska terasa, Mosadzná, Sliač, Jednota, Sliač, ZŠ, Šašovské Podhradie, obec, Gaštanová, Moskovská, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Podlavice, Priehrada, Železničné priecestie, Skubín, otočka, Trstie, Šašovské Podhradie, horáreň, Trnavá Hora, žel.st., Internátna, Povstalecká cesta, Jesenského

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Poľná, Úrad PV SR, Nad Tulskou, Tulská, záhradky, Zvolenská č. 20, Continental, Fučíkova č. 1, Tulská, stred, Podborová,žel.prechod, Poľná, Pršianska terasa, Medená, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Poľná, Kosec, Podborová,čakáreň, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Kremnica, Hutnícke námestie, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, WUSAM, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Cintoríny, Nákladná stanica, Kremnica, OSP, STRABAG, Lovčica-Trubín, Dubník, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Lovčica-Trubín, Dubník, Sliač, žel. stanica, Dukelské námestie, Lovčica-Trubín, rázc., Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Sliač, žel. stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Lovčica-Trubín, rázc., Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Kremnica, obytné domy, Západ, Tepličky, Vojenská poliklinika, Ulica Moyzesova, Západ,ul.Ľ.Štúra, Trnavá Hora, ZŠ, Trnavá Hora, obec, Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka, Západ,Strážska cesta, Námestie SNP, Železničné priecestie, Základná umelecká škola

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Gorkého č. 18, Trnavá Hora, rázc., autobusová zastávka, MDŽ č. 10, Š. Záhorského, Družstevná č. 18, Železná Breznica, škola, Hronská Breznica, pri nadjazde, Námestie SNP, Poľana, Železničná stanica, Ladomerská Vieska, stred, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Železná Breznica, cintorín, Bartošova Lehôtka, stred, Železničná stanica, Hronská Breznica, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Stará Kremnička, dolný koniec, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Dúbrava, Púšnik, Stará Kremnička, potôčik, Železná Breznica, Huta Žiak, Europa SC, Železná Breznica, otoč., Hronská Breznica, otoč., Stará Kremnička, OcÚ, Kremnica, horáreň, Západ,ul.Ľ.Štúra, Hronská Breznica, podchod, Železná Breznica, Stará Kremnička, škola, Kremnica, Anna šachta, Poliklinika, Kremnické Bane, Asec, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Kremnické Bane, Asec, Poľana, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Hronská Breznica, podchod, Janova Lehota, Vágnerovci, Janova Lehota, RD, Sliačan, Janova Lehota, ZŠ, Kremnické Bane, pri moste, Pitelová, osada Žbirka, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Kremnica, Anna šachta, Železná Breznica, Huta osada, Lutila, Jednota, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kordíky, Enert, Janova Lehota, lavica, Cintoríny, Janova Lehota, Dérerov mlyn

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, horný koniec, Budča, pri veži, Hypernova, Kremnické Bane, Jednota, Kováčová, kúpele, Kremnické Bane, Jednota, Janova Lehota, pri moste, Gymnázium, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Trnavá Hora, kult. dom, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Ladno rázc., Kremnica, ul. SNP, Zvolen, Geis, Západ, Tepličky, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Gymnázium, Hrad, SAD Bariny, Horné Pršany, SAD Bariny, Balkán, Dolná Ves, Kremnica, Včelín, Sliač, letisko, Sliač, letisko, Hypernova, Malachov, Mazúch, Západ, Tepličky, Ostrá Lúka, Kopernica, stred, Pitelová, Danko, Jarná č. 10, Jastrabá, šrot, Kopernica, obrátka, Západ,obchvat, Horná Ves, Pitelová, horný koniec, Dolná Ves, Pitelová, rázc., Pitelová, Fridrich, Horná Ves, Hôrka, Malachov, hostinec, Kováčová, NRC, Horná Ves, Hôrka, Ihráč, píla, Sielnica, Lesnícky dom, Tŕnie, Budička, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Rákoš, Malachov, Kopanice, Nevoľné, Nevoľné, RD, Kováčová, rázcestie, Kosorín, Jastrabá, ZŠ, Jastrabá, žel. st., Krahule, dolný koniec

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Zvolen, Stráž, Jastrabá, RD, Kováčová, rázcestie, Pitelová, Jednota, Kordíky, vápenica, Malachov, Dzúrik, Kopernica, OcÚ, Jastrabá, Jednota, Malachov, Strelec, Jastrabá, rázc., Malachov, Jednota, Sielnica, Jednota, Pitelová, ZŠ, Kunešov, ŠM, Kováčová, OcÚ, Lutila, IBV, Lutila, záhradky, Kunešov, Králiky, Rusko, Krahule, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Králiky, Rovne, Štúrova č. 31, Kunešov, ZŠ, Malachov, pred Určinou, Budča, rázcestie, Sielnica, nadjazd, Kosorín, kaplnka, Kordíky, Jednota, Tajov, Biela Hlina, Sielnica, nadjazd, Riečka, Nevoľné, Králiky, Pažiť, Králiky, OcÚ, Ihráč, horný koniec, Slaská, Ihráč, pri moste, Badín, Danko, Ihráč, OcÚ, Kremnica, pož. zbrojnica, Slaská, Jednota, Králiky, garáž, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Badín, vŕšok, Lutila, kult. dom, Budča, mlyn, Badín, Hliny, Lúčky, horný koniec, Budča, ZŠ, Ihráč, ZŠ, Budča, Súhrada, Tŕnie, Jednota, Badín, Kukučka, Tŕnie, kult. dom, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Kremnica, aut. st., Kremnica, zotavovňa, Kremnica, sušiareň

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Kremnica, internát SUPŠ, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Krematórium, Stará Kremnička, motorest Dolina, Radvaň Park, Radvaň Park, Stará Kremnička, motorest Dolina, Farma pod Pršanmi, autobusová zastávka, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Kremnica, Galandov majer, Pitelová, mlyn, Kremnica, záhradky, Nevoľné, Lazy, Kremnica, Skalka, Krahule, rázcestie, Kremnica, Včelín, Kremnica, Tri domy, Kordíky, garáž, Turová, RD, Zvolen, Neresnica, Zvolen, Neresnica, Motorest, autobusová zastávka, Tajov, ihrisko, Lúčky, hôrka, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Tajov, Rôtovo, Turová, kult. dom

Podobné, Kremnické vrchy:

418x doprava, 394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.