Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Buková, Buková, Tulská, Kremnička, TWD, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, Š. Záhorského, ŽSR, 4, 10, Pivovar, Nové Kalište, Pivovar, Okružná, Okružná, ZVT, ZVT, Kremnica, Elba, autobusová zastávka, Kremnica, horná nemocnica, Mládežnícka, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Moskovská, rázcestie, Kremnica, Rembíz, Kremnička, 9, 16, 11, 12, 19, 18

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

14, 13, 23, 22, 20, 17, Kremnička, 5, 3, 8, Sliač, žel. priecestie, 6, Moskovská, rázcestie, 2, 15, 1, 21, 7, Sliač, Jednota, Internátna, Astra, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Kremnička, TWD, Nové Kalište, Sliač, mestský úrad, Vozovňa, Stavoprojekt, Mládežnícka, Podlavice, Priehrada, Internátna, Astra, Vozovňa, Mládežnícka, Mlynská otoč., Wolkerova, Nad Moskovskou, Kyjevské námestie, Sliač, cintoríny, Slnečná Stráň, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Mlynská, Mlynská, Pršianska terasa, Mosadzná, Sliač, Jednota, Šašovské Podhradie, horáreň, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Šašovské Podhradie, obec, Moskovská, Gaštanová, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, Trstie, Železničné priecestie, Pod Kozákom č. 5, Trnavá Hora, žel.st., Jesenského, Povstalecká cesta, Internátna, Continental

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Úrad PV SR, Tulská, záhradky, Poľná, Nad Tulskou, Zvolenská č. 20, Krížna, Fučíkova č. 1, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Podborová,žel.prechod, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Podborová,čakáreň, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,sídlisko, STRABAG, Kremnica, Hutnícke námestie, Sliač, žel. priecestie, Nákladná stanica, Nákladná stanica, Cintoríny, WUSAM, Jesenského ulica, Sliač, žel. stanica, Lovčica-Trubín, Dubník, Sliač, zdrav. stredisko, Kremnica, OSP, Dukelské námestie, STRABAG, STRABAG, Lovčica-Trubín, Dubník, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, žel. stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Lovčica-Trubín, rázc., Ul.Kozáčeka-Centrum, Lovčica-Trubín, rázc., Margočinka, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Západ,ul.Ľ.Štúra, Kremnica, obytné domy, Vojenská poliklinika, Západ, Tepličky, Ulica Moyzesova, Bartošova Lehôtka, Gorkého č. 18, Trnavá Hora, ZŠ, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, obec, Západ,Strážska cesta, Základná umelecká škola, Námestie SNP

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Železničné priecestie, Š. Záhorského, autobusová zastávka, MDŽ č. 10, Železničná stanica, Družstevná č. 18, Trnavá Hora, rázc., Bartošova Lehôtka, stred, Námestie SNP, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Železničná stanica, Železná Breznica, cintorín, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Železná Breznica, škola, Ladomerská Vieska, stred, Poľana, Hronská Breznica, pri nadjazde, Stará Kremnička, dolný koniec, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Breznica, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Dúbrava, Púšnik, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Kremnica, horáreň, Stará Kremnička, OcÚ, Hronská Breznica, otoč., Europa SC, Železná Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Západ,ul.Ľ.Štúra, Železná Breznica, Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Stará Kremnička, škola, Sielnica, stred, Poliklinika, Kremnica, Anna šachta, Kremnické Bane, Asec, Poľana, Kremnické Bane, Asec, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Hronská Breznica, podchod, Lutila, Jednota, autobusová zastávka, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, RD, Sliačan, Kremnické Bane, pri moste, Janova Lehota, Vágnerovci, Železná Breznica, Huta osada, Kremnica, Anna šachta, Pitelová, osada Žbirka, autobusová zastávka, Janova Lehota, ZŠ, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, horný koniec, Janova Lehota, Dérerov mlyn

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Budča, pri veži, Kordíky, Enert, Cintoríny, Janova Lehota, lavica, Kremnické Bane, Jednota, Kováčová, kúpele, Kremnické Bane, Jednota, Gymnázium, Janova Lehota, pri moste, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, kult. dom, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Ladno rázc., Zvolen, Geis, Hrad, Gymnázium, Západ, Tepličky, SAD Bariny, SAD Bariny, Horné Pršany, Balkán, Dolná Ves, Hypernova, Sliač, letisko, Kremnica, Včelín, Tŕnie, Budička, Malachov, Mazúch, Západ, Tepličky, Jarná č. 10, Sliač, letisko, Dolná Ves, Pitelová, horný koniec, Kopernica, obrátka, Západ,obchvat, Pitelová, Fridrich, Kopernica, stred, Pitelová, rázc., Pitelová, Danko, Ostrá Lúka, Jastrabá, šrot, Horná Ves, Ihráč, píla, Malachov, hostinec, Sielnica, Rákoš, Kováčová, NRC, Horná Ves, Hôrka, Sielnica, Lesnícky dom, Horná Ves, Hôrka, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Malachov, Kopanice, Jastrabá, ZŠ, Kováčová, rázcestie, Jastrabá, žel. st., Jastrabá, RD, Nevoľné, RD, Pitelová, Jednota, Kováčová, rázcestie, Hypernova

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Zvolen, Stráž, Nevoľné, Krahule, dolný koniec, Kosorín, Malachov, Jednota, Sielnica, Jednota, Pitelová, ZŠ, Malachov, Dzúrik, Kunešov, ŠM, Jastrabá, rázc., Kordíky, vápenica, Jastrabá, Jednota, Kopernica, OcÚ, Malachov, Strelec, Králiky, Rusko, Kováčová, OcÚ, Lutila, záhradky, Krahule, OcÚ, Kunešov, Lutila, IBV, Kováčová, OcÚ, Štúrova č. 31, Králiky, Rovne, Tajov, Biela Hlina, Malachov, pred Určinou, Budča, rázcestie, Kordíky, Jednota, Kunešov, ZŠ, Sielnica, nadjazd, Králiky, Pažiť, Kosorín, kaplnka, Riečka, Nevoľné, Sielnica, nadjazd, Ihráč, horný koniec, Králiky, OcÚ, Ihráč, pri moste, Slaská, Slaská, Jednota, Badín, Danko, Králiky, garáž, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Ihráč, OcÚ, Kremnica, pož. zbrojnica, Budča, mlyn, Lúčky, horný koniec, Badín, vŕšok, Badín, Hliny, Lutila, kult. dom, Budča, ZŠ, Budča, Súhrada, Tŕnie, Jednota, Badín, Kukučka, Ihráč, ZŠ, Tŕnie, kult. dom, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Kremnica, aut. st., Kremnica, zotavovňa, Kremnica, sušiareň

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Kremnica, internát SUPŠ, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Stará Kremnička, motorest Dolina, Krematórium, Radvaň Park, Radvaň Park, Stará Kremnička, motorest Dolina, Farma pod Pršanmi, autobusová zastávka, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Kremnica, Galandov majer, Pitelová, mlyn, Nevoľné, Lazy, Kremnica, Skalka, Kremnica, záhradky, Kremnica, Včelín, Krahule, rázcestie, Kremnica, Tri domy, Kordíky, garáž, Zvolen, Neresnica, autobusová zastávka, Tajov, ihrisko, Turová, RD, Zvolen, Neresnica, Motorest, Tajov, Rôtovo, Turová, kult. dom, autobusová zastávka, Lúčky, hôrka, Sliač, tehelňa

Podobné, Kremnické vrchy:

418x doprava, 394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.