Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Buková, Buková, Kremnička, TWD, Tulská, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, Krížna, Š. Záhorského, ŽSR, 10, 4, Pivovar, Okružná, Okružná, Nové Kalište, ZVT, ZVT, Pivovar, Kremnica, Elba, autobusová zastávka, Kremnica, horná nemocnica, Sliač, mestský úrad, Moskovská, rázcestie, Kremnica, Rembíz, Mládežnícka, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, 23, 3, Kremnička, 22, Sliač, žel. priecestie, 11, 13

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

21, 2, 6, 14, Moskovská, rázcestie, Kremnička, 17, 1, 5, 7, 19, 8, 12, 16, 20, 9, 18, 15, Vozovňa, Mládežnícka, Podlavice, Priehrada, Internátna, Astra, Vozovňa, Mládežnícka, Kremnička, TWD, Sliač, Jednota, Internátna, Astra, Sliač, mestský úrad, Nové Kalište, Stavoprojekt, Mlynská otoč., Kyjevské námestie, Sliač, cintoríny, Wolkerova, Šašovské Podhradie, obec, Nad Moskovskou, Slnečná Stráň, Sliač, pomník, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Mlynská, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Mlynská, Šašovské Podhradie, horáreň, Pršianska terasa, Mosadzná, Sliač, Jednota, Moskovská, Sliač, ZŠ, Gaštanová, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Železničné priecestie, Trstie, Povstalecká cesta, Trnavá Hora, žel.st., Internátna, Jesenského, Úrad PV SR

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Zvolenská č. 20, Poľná, Nad Tulskou, Continental, Tulská, záhradky, Fučíkova č. 1, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Podborová,žel.prechod, Tulská, stred, Hájnická č. 6, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Kosec, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, rázcestie, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,čakáreň, Poľná, Kosec, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Podborová,sídlisko, Kremnica, Hutnícke námestie, Sliač, žel. priecestie, STRABAG, Zvolen, Neresnica, Motorest, WUSAM, Nákladná stanica, Cintoríny, Sliač, kult.dom, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Dukelské námestie, Sliač, žel. stanica, STRABAG, STRABAG, Kremnica, OSP, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, žel. stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Západ, Tepličky, Kremnica, obytné domy, Ulica Moyzesova, Vojenská poliklinika, Západ,ul.Ľ.Štúra, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, obec, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, ZŠ, Námestie SNP, Železničné priecestie, Gorkého č. 18, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Š. Záhorského, Trnavá Hora, rázc., MDŽ č. 10, Železničná stanica, Ladomerská Vieska, stred, Námestie SNP, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Lovčica-Trubín, Dubník, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Námestie SNP, Železná Breznica, škola, Lovčica-Trubín, Dubník, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zdravotné stredisko, Zdravotné stredisko, Poľana, Bartošova Lehôtka, stred, Družstevná č. 18, Železná Breznica, cintorín, Hronská Dúbrava, Púšnik, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Železničná stanica, Stará Kremnička, dolný koniec, Lovčica-Trubín, rázc., Stará Kremnička, potôčik, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Breznica, Lovčica-Trubín, rázc., Pitelová, osada Žbirka, Železná Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Europa SC, Hronská Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Stará Kremnička, OcÚ, Kremnica, horáreň, Kremnické Bane, Asec, Stará Kremnička, škola, Poliklinika, Hronská Breznica, podchod, Kremnica, Anna šachta, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Železná Breznica, Kremnické Bane, Asec, Poľana, Hronská Breznica, podchod, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, RD, Kremnické Bane, pri moste, Železná Breznica, Huta osada, autobusová zastávka, Janova Lehota, Vágnerovci, Kremnica, Anna šachta, Sliačan, Lutila, Jednota, Janova Lehota, ZŠ, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, lavica, Janova Lehota, Dérerov mlyn

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Cintoríny, Budča, pri veži, Janova Lehota, horný koniec, Kordíky, Enert, Kremnické Bane, Jednota, Hypernova, Kováčová, kúpele, Kremnické Bane, Jednota, Gymnázium, Janova Lehota, pri moste, Trnavá Hora, Ladno rázc., Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, kult. dom, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Kremnica, ul. SNP, Gymnázium, Západ, Tepličky, Hrad, Zvolen, Geis, Tŕnie, Kašova Lehôtka, SAD Bariny, SAD Bariny, Horné Pršany, Balkán, Dolná Ves, Hypernova, Jarná č. 10, Malachov, Mazúch, Sliač, letisko, Kremnica, Včelín, Tŕnie, Budička, Sliač, letisko, Západ, Tepličky, Západ,obchvat, Kopernica, stred, Dolná Ves, Pitelová, Danko, Pitelová, horný koniec, Pitelová, rázc., Jastrabá, šrot, Kopernica, obrátka, Ostrá Lúka, Horná Ves, Pitelová, Fridrich, Ihráč, píla, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Kováčová, NRC, Horná Ves, Hôrka, Horná Ves, Hôrka, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Malachov, Kopanice, Malachov, hostinec, Nevoľné, RD, Krahule, dolný koniec, Jastrabá, RD, Kosorín, Jastrabá, žel. st., Jastrabá, ZŠ

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Pitelová, Jednota, Nevoľné, Kováčová, rázcestie, Jastrabá, Jednota, Kordíky, vápenica, Kunešov, ŠM, Malachov, Dzúrik, Malachov, Strelec, Malachov, Jednota, Pitelová, ZŠ, Kopernica, OcÚ, Sielnica, Jednota, Jastrabá, rázc., Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Kunešov, Králiky, Rusko, Krahule, OcÚ, Králiky, Rovne, Lutila, záhradky, Štúrova č. 31, Lutila, IBV, Sielnica, nadjazd, Kosorín, kaplnka, Malachov, pred Určinou, Tajov, Biela Hlina, Kunešov, ZŠ, Riečka, Nevoľné, Budča, rázcestie, Sielnica, nadjazd, Králiky, Pažiť, Kordíky, Jednota, Slaská, Králiky, OcÚ, Ihráč, horný koniec, Ihráč, pri moste, Králiky, garáž, Badín, Danko, Kremnica, pož. zbrojnica, Slaská, Jednota, Ihráč, OcÚ, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Badín, vŕšok, Lúčky, horný koniec, Lutila, kult. dom, Budča, ZŠ, Badín, Hliny, Budča, mlyn, Tŕnie, Jednota, Badín, Kukučka, Budča, Súhrada, Ihráč, ZŠ, Tŕnie, kult. dom, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Kremnica, aut. st., Kremnica, sušiareň

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Kremnica, zotavovňa, Kremnica, internát SUPŠ, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Radvaň Park, Krematórium, Radvaň Park, Stará Kremnička, motorest Dolina, Farma pod Pršanmi, autobusová zastávka, Stará Kremnička, motorest Dolina, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pitelová, mlyn, Kremnica, Skalka, Kremnica, záhradky, Nevoľné, Lazy, Kremnica, Galandov majer, Kremnica, Včelín, Krahule, rázcestie, Kordíky, garáž, Kremnica, Tri domy, Zvolen, Neresnica, Tajov, ihrisko, autobusová zastávka, Turová, RD, Lúčky, hôrka, autobusová zastávka, Sliač, tehelňa, Turová, kult. dom, Tajov, Rôtovo

Podobné, Kremnické vrchy:

418x doprava, 394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.