Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Sliač, kult.dom, Rakytovce, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Buková, Buková, Tulská, Kremnička, TWD, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, ŽSR, Krížna, Š. Záhorského, 10, Pivovar, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Okružná, Okružná, ZVT, Pivovar, ZVT, Nové Kalište, autobusová zastávka, Kremnica, Elba, Kremnica, horná nemocnica, Autobusová/Žel.stanica, Moskovská, rázcestie, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Mládežnícka, otočka, Kremnica, Rembíz, Kremnička, TWD, 5, Sliač, žel. priecestie, 7, 9

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

3, 18, 17, 21, Kremnička, 15, 16, 4, 1, 8, Kremnička, 12, 11, 20, 19, Moskovská, rázcestie, 14, 23, 6, 22, 13, 2, Nové Kalište, Mládežnícka, Vozovňa, Sliač, mestský úrad, Stavoprojekt, Internátna, Astra, Vozovňa, Mládežnícka, Sliač, Jednota, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Podlavice, Priehrada, Internátna, Astra, Mlynská otoč., Šašovské Podhradie, obec, Sliač, cintoríny, Nad Moskovskou, Wolkerova, Kyjevské námestie, Mlynská, Slnečná Stráň, Sliač, pomník, Mlynská, Sliač, Jednota, Pršianska terasa, Mosadzná, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Gaštanová, Moskovská, Trstie, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, Pod Kozákom č. 5, Železničné priecestie, Povstalecká cesta, Šašovské Podhradie, horáreň, Trnavá Hora, žel.st., Jesenského, Internátna

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Poľná, Tulská, záhradky, Zvolenská č. 20, Nad Tulskou, Continental, Úrad PV SR, Fučíkova č. 1, Poľná, Podborová,žel.prechod, Pršianska terasa, Medená, Tulská, stred, Hájnická č. 6, Pršianska terasa, Medená, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,čakáreň, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, rázcestie, Podborová,sídlisko, STRABAG, Kremnica, Hutnícke námestie, Sliač, žel. priecestie, Cintoríny, WUSAM, Nákladná stanica, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Sliač, zdrav. stredisko, Kremnica, OSP, STRABAG, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Dukelské námestie, Sliač, žel. stanica, Lovčica-Trubín, rázc., Ul.Kozáčeka-Centrum, Lovčica-Trubín, rázc., Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Sliač, žel. stanica, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ulica Moyzesova, Kremnica, obytné domy, Západ, Tepličky, Vojenská poliklinika, Trnavá Hora, obec, Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, ZŠ, Západ,Strážska cesta, Gorkého č. 18, Námestie SNP, Železničné priecestie, Š. Záhorského

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Základná umelecká škola, MDŽ č. 10, Trnavá Hora, rázc., Družstevná č. 18, autobusová zastávka, Bartošova Lehôtka, stred, Námestie SNP, Poľana, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Železničná stanica, Lovčica-Trubín, Dubník, Zdravotné stredisko, Lovčica-Trubín, Dubník, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Ladomerská Vieska, stred, Hronská Breznica, pri nadjazde, Železná Breznica, cintorín, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Železná Breznica, škola, Hronská Breznica, Hronská Dúbrava, Púšnik, Pitelová, osada Žbirka, Stará Kremnička, potôčik, Železničná stanica, Stará Kremnička, dolný koniec, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Západ,ul.Ľ.Štúra, Železná Breznica, Huta Žiak, Stará Kremnička, OcÚ, Europa SC, Kremnica, horáreň, Hronská Breznica, otoč., Železná Breznica, otoč., Kremnica, Anna šachta, Poliklinika, Kremnické Bane, Asec, Železná Breznica, Hronská Breznica, podchod, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Stará Kremnička, škola, Poľana, Kremnické Bane, Asec, Hronská Breznica, podchod, Janova Lehota, Vágnerovci, Kremnické Bane, pri moste, Janova Lehota, RD, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Kremnica, Anna šachta, Lutila, Jednota, autobusová zastávka, Železná Breznica, Huta osada, Sliačan, Janova Lehota, ZŠ, autobusová zastávka, Kordíky, Enert, Cintoríny, Budča, pri veži

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, horný koniec, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, lavica, Kremnické Bane, Jednota, Kremnické Bane, Jednota, Kováčová, kúpele, Hypernova, Gymnázium, Janova Lehota, pri moste, Trnavá Hora, kult. dom, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Kremnica, ul. SNP, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Ladno rázc., Hrad, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Gymnázium, Západ, Tepličky, Zvolen, Geis, SAD Bariny, Horné Pršany, SAD Bariny, Balkán, Dolná Ves, Tŕnie, Budička, Malachov, Mazúch, Sliač, letisko, Hypernova, Sliač, letisko, Kremnica, Včelín, Západ, Tepličky, Pitelová, Danko, Horná Ves, Kopernica, stred, Kopernica, obrátka, Pitelová, horný koniec, Pitelová, Fridrich, Ostrá Lúka, Jarná č. 10, Dolná Ves, Pitelová, rázc., Jastrabá, šrot, Západ,obchvat, Malachov, Kopanice, Sielnica, Lesnícky dom, Malachov, hostinec, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Jednota, Horná Ves, Hôrka, Sielnica, Lesnícky dom, Kováčová, NRC, Horná Ves, Hôrka, Ihráč, píla, Jastrabá, RD, Zvolen, Stráž, Kremnica, zotavovňa, Nevoľné, Jastrabá, ZŠ, Kováčová, rázcestie

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Kosorín, Krahule, dolný koniec, Jastrabá, žel. st., Pitelová, Jednota, Nevoľné, RD, Kováčová, rázcestie, Kunešov, ŠM, Kopernica, OcÚ, Malachov, Jednota, Kordíky, vápenica, Jastrabá, Jednota, Jastrabá, rázc., Pitelová, ZŠ, Malachov, Dzúrik, Sielnica, Jednota, Malachov, Strelec, Krahule, OcÚ, Kunešov, Kováčová, OcÚ, Štúrova č. 31, Králiky, Rusko, Lutila, záhradky, Králiky, Rovne, Kováčová, OcÚ, Lutila, IBV, Sielnica, nadjazd, Riečka, Nevoľné, Kunešov, ZŠ, Králiky, Pažiť, Budča, rázcestie, Kordíky, Jednota, Tajov, Biela Hlina, Sielnica, nadjazd, Malachov, pred Určinou, Kosorín, kaplnka, Slaská, Králiky, OcÚ, Ihráč, pri moste, Ihráč, horný koniec, Ihráč, OcÚ, Slaská, Jednota, Badín, Danko, Králiky, garáž, Kremnica, pož. zbrojnica, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Badín, vŕšok, Budča, mlyn, Kremnica, Tri domy, Badín, Hliny, Lúčky, horný koniec, Lutila, kult. dom, Budča, ZŠ, Badín, Kukučka, Tŕnie, Jednota, Budča, Súhrada, Ihráč, ZŠ, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Tŕnie, kult. dom, Kremnica, Galandov majer, Kremnica, Šachta IV.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Kremnica, Šachta IV., Kremnica, aut. st., Kremnica, sušiareň, Kremnica, internát SUPŠ, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Radvaň Park, Krematórium, Radvaň Park, Stará Kremnička, motorest Dolina, Stará Kremnička, motorest Dolina, Farma pod Pršanmi, autobusová zastávka, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Kremnica, záhradky, Nevoľné, Lazy, Kremnica, Skalka, Pitelová, mlyn, Krahule, rázcestie, Kremnica, Včelín, Kordíky, garáž, autobusová zastávka, Turová, RD, Tajov, ihrisko, Zvolen, Neresnica, Lúčky, hôrka, autobusová zastávka, Tajov, Rôtovo, Turová, kult. dom, Sliač, tehelňa

Podobné, Kremnické vrchy:

423x doprava, 394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 7x heliport, 3x predaj lístkov, 2x autobusová stanica, 2x letisko, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.