Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Kremnické vrchy

Miesto v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kremnické vrchy:, 1 z 17

Do potočka, Bariny, Z hora vyšného potoka, Za Hronom, Záhumnie, Slnečná Stráň, Dolné Tepličky, Motuzy, Pod slatinkou, Srnosiete, Do stružky, Breznický, Horná Dúbrava, Selá, Jarčula, Hliny, Pod hájske lúky, Dolinka, Hrnčiarka, Háj, Salaš, Kopanica, Rovne, Obrázok, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Pod Veľkou Strážou, Nad Drdlíkom, Čierne zeme, Pitelovský mlyn, Kuricovci, Búrovie, Ostredky, Záhrady, Repisko, Uhlište, Šajba, Lazce, Laz, Pod Dráhami, Vápenica, Jama, Veľké, Pod Drahy, Bukovské, Bulíková, Valuškov, Laz - Bulov, Pod Košiarom, Rovinky, Pod Lazom, Pred Lopušné, Holizňa, Greškova, Kazimier, Širiny, Šemšelova, Posviacaná, Za valom, Martincov

Miesto, Kremnické vrchy:, 2 z 17

Pstružné, U Králikov, Nevoľné, Vrbica, Hrbok, Bukovina, Rovná dolina, Nad mlynom, Záhrada, Hossanová, Ihráčska Píla, Horný vŕšok, Veľká roveň, Hrbčok, Záhradky, Kŕmnik, Lani, Pod stranou, Laz pri píle, Turcerovo uhlisko, U troch hrušiek, Pred Harajdovou, Za školou, Patociny, Kutinky, Jama Ľudvika, Za mostom, Brázdy, Sadky, Veternické, Na priekope, Tajovského, Tepličky, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Z humnia, Farský les, Černova, Pod Kúty, Pod Ďurovou skalou, Pumpáreň, Ďurova skala, Jama, Háj, Pod skalou, Brodky, Nemcová, Krumploviská, Ladomerské lúky, Kriedy, Chrastielky, Brezov vrch, Močiarce, Pleso, Polom, Klzký vrch, Podlanie, Kamene, Priedel

Miesto, Kremnické vrchy:, 3 z 17

Vrchy, Bukovinka, Čierne brdo, Tále, Lazy, Brezový háj, Nad Komárovskú, Lovčická brezinka, Šindliarka, Baranovská, Rovne, Slatina, Medzi huty, Hlobejka, Jastrabská, Vršok, Pri Píle, Konopniská, Žiar, Brezina, Bukovina, Do úhradu, Diníky, Snoža, Za Háj, Mláčik, Pri Hrone, Velká lúka, Chrastová, Háj, Želiarska, Nad Rusnákom, Pod Kečkou, Na háj, Mikušovská, Lazy, Bunova dolina, Diely, Borovina, Kremenie, Školské, Jakubišovo, Kostolná, Vyše potoka, Šibeničný vrch, Kamenica, K Uhorskému klobúku, Nemkin vŕšok, Predok, Na jame, Kostolná, K Uhorskému klobúku, Čierťavy, Jazarie, Mátlová, Grúň, Medvedia dolinka, Kotlište, Ryzne, Pod vršok

Miesto, Kremnické vrchy:, 4 z 17

Hrádok, Munište, Finkovo, Dlhé, Táliky, Kršiakove lúky, Krnáčovie Žiar, Breziny, Kamene pod lány, Obchod, Letovisko, Sviniarka, Skalka, Breziny, Hora, Šafranica, Stráň, Uhliská, Na prochotský tál, Šalková, Veľké Fľakovo, Jablonka, Úboč, Malinie, Kút, Kopanička, Hrby, Žiadova dolina, Zábaštie, Tále, Smolík, Za Beňovci, Medze, Smolník, Malé Fľakovo, Kašov jarok, Barinky, U Dbalíka, Šteflikova lúčka, Dunajská, Žiadov grúň, Do Uhorského klobúka, Cvangova, Na šafranie, Vtáčnik, Bentonit, K buku, Zvonivý grúň, Husová, Stará Huta, Komárov háj, Rovná Lúčka, Piesky, Rakytie, Drenčín, Mestská lúka, Detská ozdravovňa, Štubniansky les, Husárová dolina, Fašiangov lúka

Miesto, Kremnické vrchy:, 5 z 17

Vysoký grúň, Bartoš, Veľká Banská lúka, Špicenberg, Záhrady, Pri kríži, Čertolia, Urbanova lúka, Na Basemorke, Vajdovská, Ortútno, Horná Volská lúka, Suchá, Priemysel banský, Čudná stráňa, Rúbanisko, Kotlinka, Malá slama, Gálová, Banská lúka, Uhliarove lúky, Čistina, Za mlynom, Jama Matej, Pakandel, Vápenica, Zlatá studňa, Košanová, Zimnô, Záhrbčie, Vlčí kopec, Čiene blato, Sádok, Strnisko, Bartošrígel, Mútno, Bojov háj, Mladiny, Nemecká dolina, Mokrá dolina, Horné ležoviská, Líšna skala, Repkovská, Lazy, Na Hriadke, Radvaň, Zadné glózy, Štubniansky les, Podžiarec, Na vode, Na kúty, Majvinkel, Sviniarka, Ležisko, Monč, Na vršky, Hlboká, Za Peťkovom, Nocoviská, Jama Leopold

Miesto, Kremnické vrchy:, 6 z 17

Červené smreky, Barónové lúky, Ražovisko, Horné lúky, Blatiská, Studienec, Šmidekova lúka, Nový majer, Dobrá lúka, Zimovisko, Pod Skalice, Nízky grúň, U skália, Z dola vyšného potoka, Podháj, Nemecké bene, Brlany, Králikova dolina, Dolinka, Lúčky, Uhlisko, Horný hájik, Jamy, Rakytiny, Priedolie, Stráňa, Veberník, Damovka, Lazy, Dolná Volská lúka, Peklo, Zadná mokraď, Uhlisko, Malá okrúhla, Šindolová koliba, Mesarčovo, Dolné lúky, Do boka, Mestská lúka, Vachanie, Pod Suchým vrchom, Solisko, Zadné háje, Vlčia jama, Barónova oráčina, Žiar, Jarné lúky, Dolný hájik, Čierne, Dolná luka, Horná špitálska lúka, Dúbrava, Na lúčkach, Lipinka, Racvalová, Javor, Prašnica, Mláka, Bôrová hora, Plišky

Miesto, Kremnické vrchy:, 7 z 17

Rošty, Dolná Prašnica, Tajchy, Močidlá, Kotolnica, Lazy, Kremeň, Na úzke, Lane, Dielec, Dolina, Úbočia, Sudenice, Breziny, Skalka, Dolina Ladno, Baškara, Do ostružia, Lignit, Psie lúky, Janákovci, Čudenice, Sihote, Na hrby, Do laštok, Za jarkom, Do staričia, Pod Ladno, Pod Borovicou, Snoža pod horou, Pod Belitkovou, Diačov, Do Buriny, Na nivu, Slatinky, Snožia, Hrabíky, Laziny, Sekanina, Hrby, Husliavky, Kľačany, Horný Vlník, Vlník, Dubie, Dislavy, Vr ta, Válkova píla, Kopaniská, Ondrášová, Laz, Kamenná, Ladno, Do Jurečky, Horná Flochová, Flochova lúka, Baranová, Háj, Damova, Hrabina

Miesto, Kremnické vrchy:, 8 z 17

Kozinec, Diely, Blaškoviny, Vysočina, Na Dlhé, Zimozeleň, Stará Flochová, Grúne, Pekná, Odtok, Burčov, Berákovo, Rečková, Biela voda, Hájik, Okrúhla, Kalište, Závoz, Kopanica, Krátke, Veľká hora, Dolná Flochová, Lom, Široké, Tŕničky, Sviniarky, Hájik, Veterná, Chotáre, Dolný Vlník, Hrabiny, Šechvalský most, Dolina, Včelín, Dlhé, Dúbrava, Mladový vrch, Nad Pastorokom, Staré v šavy, Pri Hrone, Rozsypan, Lazy, Pod jahodiskom, Košariská, Záhrada, Vysoká, Pri Kríži, Močiar, Horné Trnavy, Úhrad, Lackov vrch, Na Brod, Baranie, Pod plešiny, Jastrabská dolina, Pod Jelšinami, Pod Buči, Zverín, Teplý grúň, Gažovie lazy

Miesto, Kremnické vrchy:, 9 z 17

Za Hrbom, Bôry, Horná šajba, Hrb, Stredný diel, Pod sieťou, Olichové jamky, Nad Chlmkom, Dúbravka, Rázputie, Dlhá, Pod skalou, Plešina, Dolné lúky, Kamenný kopec, Dolné rovne, Pod kopcom, Farská hora, U čelína, Dlžiny, Kopanice, Dlhá dolina, Patočina, Lažťoky, Zlatá studnička, Letište, Za grobňou, Horoliny, Pyramída, Dolná šajba, Chlebová, Dolinky, Mlynský vrch, Mŕtva hora, Na Chrochoti, Pod Nevoľné, Lehotský chotár, Nad sadom, Základky, Hron Pitelová, Na Klokoči, Za maštaľami, Pod Kraviarkou, Gažove lazy, Koptišovo, Maškovo, Pri lipach, Stroviská, Pri lesíku, Kosorínske lazy, Trentrichov vrch, Jelenia skala, Nad mlynom, Pod Vankejovým salašom, Salašisko, Priekopa, Na Kapustnisku, Brotnice, Uhliarska cesta, Pod Driečnou

Miesto, Kremnické vrchy:, 10 z 17

Olichove jarky, Kamenná, Štrich, Ravne, Nad Medokýšom, Zadná Ružová, Chlievy, Medokýš, Pri otočke, Potôčky, Mestská hora, Rovný laz, Pri lavici, Brestov diel, Klaniny, Majerovo, Lipie, Rozpute, Slimačie, Ihráčska hora, Píla, Svätojánska, Hadova dolina, Šlamiarovo, Široká, Diel, Kapustnice, Dielce, Konská, Na návrší, Vyhnátová, Hájny kopec, Široká dolina, Dirhabské sedlo, Záhrady, Matanovo, Diely, Kňazov bán, Maďarská, Mokrá dolina, Pod hájom, Kopanice, Čertova lúka, Hora, Blatište, Hrádok, Za galanthovým majerom, Hajnalova, Holý vŕšok, Háj, Racvalová dolina, Zadný jarok, Na Spišiakovom, Vysoká, Tajlungy, Petrove Dlžiny, Pri bukoch, Široké, Stará dolina, Vidličky

Miesto, Kremnické vrchy:, 11 z 17

Ryhavice, Pri krmelci, Zadné lazy, Košarisko, Jabloň, Hamrové uhlisko, Jazvečia, Horná rúbaň, Jaloviarka, Pod plešiny, Do záhrad, Včelín, Pod Števkovým, Kremenačky, Dvorisko, Na Táloch, Odríkova dolina, Veľké stádo, Na diely, Kršle, Okrúhla dolina, Kamenný vŕštek, Hrb, Minďárovo, Behanovo, Zlodejská, Jedliny, Stráne, Rimiare, Predná, Kapustnisko, Vysoká skala, Kapustová, Pod kaplnkou, Lazy, Staveje, Pri mostisku, Hajčovo, dolina Cenovo, Smrtný les, Rechtorovo pole, Raveň, Laukov vrch, Stredná Ružová, Močariská, Pastvisko, Do klanín, Zadná čistina, Pod háj, Ku válovom, Petin hrb, Lúčka, Jánsky vrch, Kiare, Močiarska dolina, Lichnerová šachta, Kremerštajg, Stredný hrebeň, Pastierske, Na Stavadle

Miesto, Kremnické vrchy:, 12 z 17

Pod velký luh, Zadné slatinky, Predné slatinky, Spálenisko, Novákovo, Na Spišiakovo, Slašťanský, Jakubov laz, Pred chrasť, Svätojánsky vrch, Úžavy, Šindliarka, Chladišovo, Skala mieru, Cenovo, Skaliny, Suchá Slaská, Horn z hrada, Mlynský vrch, Vranie bralo, Obrázok, Dirhab, Folhin, Jegorovka, Kramská, Za poľom, Kluky, Farské, Ortúty, Dedinské, Vrchy, Dolina, Široký peň, Stráne, Kapustniská, Bieň, Požiarovo, Zrúcaný breh, Breziny, Krčmarovská, Knodlov vrch, Plešina, Bôrovie, Trtásovo, Do jaminej, Keramické íly, Miškejov laz, Chom, Za Hájom, Predná čistina, Molerovo krovisko, Kolárove boky, Mravcová, Šajba, Predný Kaltrin, Báne, Mizerinská, Stredný klin, Kostolná skala, Lajštroch

Miesto, Kremnické vrchy:, 13 z 17

Sigot, Breziny, Števkovo, Strážny kopec, Pramene Turca, Očkovo, Panská, Podskalka, Polenová, Kaltrin, Peciská, Dbalčoky, Novina, Mičudova lúka, Pod stredným hrenbeňom, Horné Kratiny, Stará Turová, Nad Kopernicou, Nad chatami, Štrasvaser, Šindelky, Lechnerové okraje, Jarčeky, Janov háj, Na Drahy, Gajdošová skala, Pod Kopernicou, Kincelova stráň, Tri kopce, Lechnerovo, Števkova rúbaň, Za háj, letný tábor Bieň, Medvedí posed, Ihráčska hora, Trávniky, Hrubý javor, Záhumnia, Zadná dolina, Mizerniská, Macalovská, Jama (Na Jamu), Dúbä, Dolná Ružová, Pod Bánom, dolina Matanová, Čierna voda, Kapustnice, Majer bok, Lovisko, Pol chleba, Turček, Lutila, Vlčia jama, Slašťanské lazy, Laz-Petraňovský, Na skale, Dedkovo, Bujačia, Slepá cesta

Miesto, Kremnické vrchy:, 14 z 17

Mocolovská, Pod Ploštinami, Hrb, Budina, Polámané, Kozí Hrbok, Kordícky štít, Dlhá lúka, Fraňove lúky, Medvedia, Bartošovo, Dolná Klapa, Hlodne, Malá Stráž, Hronské, Hrádok, Borová hora, Na piesku, Erikina dolina, Za kratiny, Na háji, Veľká medza, Stráň, Do soliska, Na dieli, Za kostolom, Pramene, Pod Hroncom, Dlhé vŕšky, Na kosiari, Nad mlynom, Rákoš, Dlhé, Jančovská kopanica, Kol rov, Pod kmecov, Lančie, Na prašnice, Pri obrázku, Čvangalov grúň, Dankov laz, Pod hradom, Rajská, Širiny, Podlastoky, Turov, Sokolovo, Jazero, Hliny, Pod kopanice, Bukovina, Pod Bralami, Okrúhle, Rakov kopec, Kečka, Zinzolen, Do jelšiny, Žriedla, Hrby, Záhumnie

Miesto, Kremnické vrchy:, 15 z 17

Klučov, Za hájom, Mladiny, Úbertovo, Za jarky, Krásny vŕšok, Do potočin, Do Babinej, Rudiny, Pod háj, Horné Lanice, Bán, Háj, Na Veterník, Šariny, Do kútov, Fišiarka, Mraznička, Pod Revištie, Javorina, Okrúhla dubina, Tri studne, Planina, Kapustnice, Pod Klinom, Zdola dediny, Adamovská, Nad Štagiarom, Tatry, Sriekyňa, Horná, Nad Chlmkom, Lúčky, Žlebiny, Bučan, Blažová lúka, Háj, Hrabinka, Gunda, Klačianka, Na priepadliskách, Maly Sietenec, Tuškovec, Pod Dubom, Stráň, Žliebok, Kamene, Spalený dom, Kolónia baňa, Kút, Na táloch, Na Tablu, Hrčkov jarok, Motúzy, Dolné lúky, Hrdošov, Ráslava, Bradacky, Hrabiny, Pod hradskou

Miesto, Kremnické vrchy:, 16 z 17

Straziska, Veľký Sietenec, Na stráne, Helovské, Bačov, Šíp, Dvoriská, Mostiská, Pod Brezinou, Natierovec, Na Sietenec, Ušiačka, Španie lúky, Dlhe, Dúbrava, Polov, Dolný Kalinovec, Mohalnice, Šimanovská, Stránia, Boženec, Háj, Hákovo, Pod Vandekovec, Na chotári, Líškov kopec, Kánovec, Gašparov vŕšok, Ludaň, Habesk, Dalikovo, Záhrady, Dolný Turček, Na Stráži, Dolná Sihoť, Ležiarka, Kúty, Laziská, Hŕbok, Na šípovke, Za dielom, Na Dolinu, Muchová, Straková, Jamina, Lazec, Za hradisko, Lopatiny, Za Štálom, Nivy, Trstené, Slávička, Popálený Rígel, Mráznice, Stredná hora, Hájik, Priesadliská, Stranianske, Veľké, Klinovisko

Miesto, Kremnické vrchy:, 17 z 17

Pod Kanovec, Sviniarka, Trávnik, Kulisová, Dielničky, Lopatiny, Roveň, Malachovská dolina, Čierne zeme, Kostolný laz, Španí jarok, Košiare, Rvotovo, Záhumnie, Do brezín, Úplaz, Tri kopce, Nad dolinou, Krivý kút, Pod Krásny vŕšok, Repková, Čertolín, Nad dolinou, Stráň, Pastierska, Predné, Podháj, Pod bukom, Velke pod horou, Strmina, Podháj, Trávnik, Hrabiny, Skalice, Sietenec, Močiare, Diel, Ostrý vrch, Široké, Háj

Podobné, Kremnické vrchy:

1751x turistika, 1021x miesto, 460x strom, 135x orientačný bod, 39x prístrešok, altánok, 27x turistické informácie, 23x chranený strom, 13x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 7x atrakcia, 7x studňa, 3x miesto na piknik, 2x ohnisko, 1x pamätník, bojisko, 1x väznica, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.