Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Kremnické vrchy

Miesto v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kremnické vrchy:, 1 z 17

Za Hronom, Bariny, Do potočka, Z hora vyšného potoka, Záhumnie, Slnečná Stráň, Dolné Tepličky, Motuzy, Srnosiete, Do stružky, Pod slatinkou, Háj, Breznický, Horná Dúbrava, Jarčula, Selá, Hliny, Pod hájske lúky, Dolinka, Hrnčiarka, Kopanica, Salaš, Rovne, Obrázok, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Nad Drdlíkom, Pod Veľkou Strážou, Kuricovci, Búrovie, Pitelovský mlyn, Čierne zeme, Záhrady, Ostredky, Uhlište, Repisko, Šajba, Lazce, Bulíková, Pred Lopušné, Širiny, Jama, Bukovské, Veľké, Valuškov, Pod Drahy, Greškova, Laz, Pod Dráhami, Vápenica, Rovinky, Laz - Bulov, Pod Lazom, Pod Košiarom, Kazimier, Holizňa, U Králikov, Martincov, Pstružné, Vrbica

Miesto, Kremnické vrchy:, 2 z 17

Za valom, Nevoľné, Šemšelova, Posviacaná, Hrbok, Záhrada, Hossanová, Bukovina, Rovná dolina, Nad mlynom, Veľká roveň, Hrbčok, Ihráčska Píla, Horný vŕšok, Záhradky, U troch hrušiek, Turcerovo uhlisko, Za školou, Pred Harajdovou, Lani, Patociny, Kŕmnik, Pod stranou, Laz pri píle, Kutinky, Za mostom, Jama Ľudvika, Brázdy, Sadky, Tajovského, Na priekope, Veternické, Tepličky, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Z humnia, Farský les, Ďurova skala, Černova, Pod skalou, Jama, Pod Ďurovou skalou, Pumpáreň, Pod Kúty, Háj, Brezov vrch, Klzký vrch, Pleso, Čierne brdo, Lazy, Bukovinka, Kamene, Priedel, Tále, Polom, Kriedy, Vrchy, Podlanie, Šindliarka

Miesto, Kremnické vrchy:, 3 z 17

Chrastielky, Lovčická brezinka, Krumploviská, Brezový háj, Brodky, Nad Komárovskú, Močiarce, Nemcová, Ladomerské lúky, Nemkin vŕšok, Vršok, Obchod, Na háj, Lazy, Hlobejka, Hrádok, Konopniská, K Uhorskému klobúku, Kremenie, Na jame, Nad Rusnákom, Jazarie, Diely, Do úhradu, Medzi huty, Kostolná, Šibeničný vrch, Táliky, Medvedia dolinka, Bukovina, Pri Hrone, Mikušovská, Kamenica, Krnáčovie Žiar, Školské, Predok, Slatina, Kamene pod lány, Pod Kečkou, Čierťavy, Breziny, Finkovo, Baranovská, Rovne, Za Háj, Mláčik, Želiarska, Jakubišovo, Brezina, Jastrabská, Vyše potoka, Letovisko, Mátlová, Kotlište, Háj, Borovina, Chrastová, Velká lúka, Žiar, Kršiakove lúky

Miesto, Kremnické vrchy:, 4 z 17

Dlhé, Snoža, Sviniarka, Bunova dolina, Kostolná, Grúň, Pod vršok, Pri Píle, Skalka, Munište, K Uhorskému klobúku, Ryzne, Diníky, Bentonit, Husová, Úboč, U Dbalíka, Vtáčnik, Barinky, Šafranica, Kopanička, Na prochotský tál, Do Uhorského klobúka, Za Beňovci, Dunajská, Žiadova dolina, Smolník, Stráň, Kút, Stará Huta, Breziny, Zábaštie, Tále, Malinie, Na šafranie, Cvangova, Šalková, Kašov jarok, Jablonka, Smolík, Šteflikova lúčka, Žiadov grúň, K buku, Malé Fľakovo, Uhliská, Veľké Fľakovo, Hrby, Medze, Hora, Zvonivý grúň, Podžiarec, Rúbanisko, Kotlinka, Čistina, Horná Volská lúka, Blatiská, Komárov háj, Rakytie, Vysoký grúň, Pri kríži

Miesto, Kremnické vrchy:, 5 z 17

Uhliarove lúky, Banská lúka, Zimovisko, Ortútno, Pod Skalice, Košanová, Husárová dolina, Za mlynom, Zadné glózy, Studienec, Gálová, Štubniansky les, Jama Matej, Sviniarka, Fašiangov lúka, Mestská lúka, Drenčín, Piesky, Na Hriadke, Čiene blato, Horné lúky, Sádok, Z dola vyšného potoka, Šmidekova lúka, Zimnô, Strnisko, Vajdovská, Rovná Lúčka, Vlčí kopec, Nový majer, Pakandel, Nízky grúň, Čertolia, Za Peťkovom, Repkovská, U skália, Priemysel banský, Urbanova lúka, Mokrá dolina, Záhrady, Čudná stráňa, Bartošrígel, Štubniansky les, Majvinkel, Ražovisko, Bojov háj, Malá slama, Na Basemorke, Zlatá studňa, Veľká Banská lúka, Hlboká, Detská ozdravovňa, Mladiny, Horné ležoviská, Jama Leopold, Radvaň, Líšna skala, Mútno, Suchá, Lazy

Miesto, Kremnické vrchy:, 6 z 17

Barónové lúky, Na vode, Nemecká dolina, Na vršky, Vápenica, Záhrbčie, Červené smreky, Na kúty, Monč, Dobrá lúka, Ležisko, Bartoš, Nocoviská, Špicenberg, Rakytiny, Peklo, Uhlisko, Vlčia jama, Pod Suchým vrchom, Nemecké bene, Zadná mokraď, Dolinka, Veberník, Malá okrúhla, Solisko, Horná špitálska lúka, Damovka, Vachanie, Zadné háje, Brlany, Lazy, Dolné lúky, Dolný hájik, Žiar, Králikova dolina, Do boka, Dolná luka, Barónova oráčina, Uhlisko, Mestská lúka, Priedolie, Stráňa, Dúbrava, Jamy, Čierne, Horný hájik, Lúčky, Mesarčovo, Podháj, Šindolová koliba, Dolná Volská lúka, Jarné lúky, Racvalová, Plišky, Mláka, Kremeň, Tajchy, Lane, Dolná Prašnica, Rošty

Miesto, Kremnické vrchy:, 7 z 17

Bôrová hora, Močidlá, Kotolnica, Javor, Lazy, Na úzke, Lipinka, Prašnica, Na lúčkach, Breziny, Vr ta, Hrby, Čudenice, Válkova píla, Sihote, Dolina, Sekanina, Kľačany, Do laštok, Hrabíky, Horný Vlník, Janákovci, Dislavy, Lignit, Do ostružia, Úbočia, Do staričia, Psie lúky, Na nivu, Laziny, Pod Belitkovou, Slatinky, Husliavky, Dielec, Skalka, Vlník, Pod Ladno, Do Buriny, Snoža pod horou, Snožia, Na hrby, Dolina Ladno, Kopaniská, Za jarkom, Baškara, Pod Borovicou, Diačov, Dubie, Sudenice, Stará Flochová, Damova, Vysočina, Kamenná, Diely, Háj, Grúne, Blaškoviny, Na Dlhé, Do Jurečky, Flochova lúka

Miesto, Kremnické vrchy:, 8 z 17

Ondrášová, Pekná, Kozinec, Zimozeleň, Ladno, Horná Flochová, Baranová, Odtok, Hrabina, Laz, Kopanica, Dolný Vlník, Kalište, Sviniarky, Krátke, Burčov, Berákovo, Široké, Závoz, Lom, Rečková, Hájik, Veterná, Biela voda, Veľká hora, Chotáre, Tŕničky, Hájik, Okrúhla, Dolná Flochová, Lazy, Močiar, Jastrabská dolina, Včelín, Nad Pastorokom, Horné Trnavy, Pod Buči, Záhrada, Lackov vrch, Mladový vrch, Na Brod, Baranie, Úhrad, Vysoká, Teplý grúň, Pod jahodiskom, Staré v šavy, Dolina, Dlhé, Pri Kríži, Košariská, Zverín, Dúbrava, Pod plešiny, Pri Hrone, Šechvalský most, Rozsypan, Pod Jelšinami, Hrabiny, Rázputie

Miesto, Kremnické vrchy:, 9 z 17

Pyramída, Dúbravka, Dlžiny, Nad Chlmkom, Dlhá, Pod Nevoľné, Bôry, Gažovie lazy, Farská hora, Za grobňou, Mŕtva hora, Za Hrbom, Chlebová, Gažove lazy, Lažťoky, Olichové jamky, Maškovo, Horoliny, U čelína, Dolné rovne, Nad sadom, Lehotský chotár, Dolná šajba, Kopanice, Pri lipach, Pod sieťou, Pod skalou, Pod Kraviarkou, Zlatá studnička, Horná šajba, Patočina, Za maštaľami, Hron Pitelová, Pri lesíku, Plešina, Stredný diel, Dolné lúky, Na Klokoči, Základky, Dlhá dolina, Kosorínske lazy, Kamenný kopec, Hrb, Koptišovo, Trentrichov vrch, Stroviská, Pod kopcom, Na Chrochoti, Dolinky, Letište, Mlynský vrch, Pastierske, Kiare, Pod Vankejovým salašom, Salašisko, Lúčka, Pri bukoch, Jabloň, Ihráčska hora, Dedinské

Miesto, Kremnické vrchy:, 10 z 17

Diel, Široké, Ortúty, Píla, Chladišovo, Behanovo, Pod Driečnou, Skala mieru, Pri mostisku, Majerovo, Hajnalova, Maďarská, Zadná Ružová, Petin hrb, Do klanín, Pod hájom, Uhliarska cesta, Vidličky, Staveje, Pri lavici, Priekopa, Rozpute, Stredná Ružová, Stará dolina, Na Spišiakovom, Raveň, Potôčky, Vysoká skala, Ravne, Vysoká, Zadná čistina, Do záhrad, Dielce, Hrádok, Kapustová, Nad mlynom, Štrich, Široká, Na návrší, Dirhabské sedlo, Kňazov bán, Rimiare, Záhrady, Hora, Mestská hora, Brotnice, Kapustnice, Široká dolina, Lipie, Močiarska dolina, Šindliarka, Slimačie, Racvalová dolina, Dvorisko, Kremerštajg, Predná, Šlamiarovo, Okrúhla dolina, Zadné lazy, Klaniny

Miesto, Kremnické vrchy:, 11 z 17

Pastvisko, Na Kapustnisku, Svätojánska, Kamenná, Nad Medokýšom, Jelenia skala, Kršle, Olichove jarky, Rovný laz, Tajlungy, Ryhavice, Petrove Dlžiny, dolina Cenovo, Lazy, Konská, Močariská, Pod kaplnkou, Na Táloch, Hrb, Blatište, Kremenačky, Horná rúbaň, Chlievy, Vyhnátová, Matanovo, Holý vŕšok, Kapustnisko, Kopanice, Pod háj, Brestov diel, Laukov vrch, Veľké stádo, Medokýš, Pod Števkovým, Mokrá dolina, Lichnerová šachta, Odríkova dolina, Jánsky vrch, Pri otočke, Hadova dolina, Ku válovom, Na diely, Minďárovo, Hamrové uhlisko, Včelín, Kamenný vŕštek, Jedliny, Háj, Stráne, Jazvečia, Diely, Stredný hrebeň, Hajčovo, Na Stavadle, Pod velký luh, Pri krmelci, Zadné slatinky, Za galanthovým majerom, Rechtorovo pole, Zadný jarok

Miesto, Kremnické vrchy:, 12 z 17

Jaloviarka, Pod plešiny, Zlodejská, Spálenisko, Novákovo, Na Spišiakovo, Slašťanský, Jakubov laz, Pred chrasť, Predné slatinky, Hájny kopec, Svätojánsky vrch, Úžavy, Smrtný les, Cenovo, Skaliny, Suchá Slaská, Horn z hrada, Mlynský vrch, Vranie bralo, Obrázok, Dirhab, Folhin, Jegorovka, Kramská, Za poľom, Kluky, Farské, Košarisko, Čertova lúka, Podskalka, Kostolná skala, Na Drahy, Vrchy, Pod Kopernicou, Široký peň, Zrúcaný breh, Keramické íly, Jarčeky, Požiarovo, Trávniky, Pod stredným hrenbeňom, Lechnerovo, Breziny, Strážny kopec, Medvedí posed, Predná čistina, Hrubý javor, Štrasvaser, Kolárove boky, Števkovo, Chom, Peciská, Jama (Na Jamu), Mocolovská, Dedkovo, Polenová, Laz-Petraňovský, Stará Turová, letný tábor Bieň

Miesto, Kremnické vrchy:, 13 z 17

Pol chleba, Plešina, Kapustniská, Nad Kopernicou, Panská, Kozí Hrbok, Mizerinská, Bartošovo, Vlčia jama, Slašťanské lazy, Fraňove lúky, Lajštroch, Mičudova lúka, Kordícky štít, Knodlov vrch, Gajdošová skala, Janov háj, Stredný klin, Šajba, Do jaminej, Očkovo, Čierna voda, Pod Ploštinami, Záhumnia, Zadná dolina, Breziny, Mizerniská, Bieň, Ihráčska hora, Dlhá lúka, Pod Bánom, dolina Matanová, Stráne, Kapustnice, Sigot, Kaltrin, Števkova rúbaň, Lovisko, Macalovská, Slepá cesta, Novina, Na skale, Miškejov laz, Dbalčoky, Lutila, Kincelova stráň, Nad chatami, Mravcová, Hrb, Báne, Polámané, Krčmarovská, Majer bok, Dolina, Pramene Turca, Za háj, Bôrovie, Dolná Ružová, Budina, Bujačia

Miesto, Kremnické vrchy:, 14 z 17

Molerovo krovisko, Za Hájom, Trtásovo, Šindelky, Dúbä, Turček, Horné Kratiny, Medvedia, Predný Kaltrin, Tri kopce, Lechnerové okraje, Hrabiny, Tri studne, Širiny, Mráznice, Sokolovo, Popálený Rígel, Do jelšiny, Hrabinka, Dlhé, Do soliska, Bačov, Nivy, Za jarky, Španie lúky, Klačianka, Kánovec, Líškov kopec, Sriekyňa, Dalikovo, Na Dolinu, Bučan, Za kostolom, Dlhé vŕšky, Rajská, Straková, Priesadliská, Stráň, Veľká medza, Na prašnice, Do potočin, Blažová lúka, Fišiarka, Zinzolen, Turov, Záhrady, Žliebok, Na Sietenec, Maly Sietenec, Šariny, Kapustnice, Gunda, Rakov kopec, Stráň, Záhumnie, Horné Lanice, Mohalnice, Kamene, Lúčky, Bukovina

Miesto, Kremnické vrchy:, 15 z 17

Na chotári, Do kútov, Veľký Sietenec, Rákoš, Krásny vŕšok, Hájik, Zdola dediny, Horná, Úbertovo, Na kosiari, Nad mlynom, Dúbrava, Kút, Hrčkov jarok, Dolný Kalinovec, Okrúhle, Polov, Za hájom, Na táloch, Kúty, Pod Revištie, Stránia, Háj, Šimanovská, Žlebiny, Malá Stráž, Motúzy, Dolné lúky, Tatry, Bán, Dolná Klapa, Nad Chlmkom, Za hradisko, Hlodne, Mladiny, Hronské, Hŕbok, Borová hora, Pod Vandekovec, Adamovská, Pod kopanice, Erikina dolina, Ráslava, Straziska, Kol rov, Podlastoky, Na dieli, Na háji, Čvangalov grúň, Pod hradom, Rudiny, Okrúhla dubina, Hrdošov, Hliny, Šíp, Pod Hroncom, Dvoriská, Mostiská, Na Tablu, Natierovec

Miesto, Kremnické vrchy:, 16 z 17

Trstené, Pod háj, Tuškovec, Ludaň, Pod hradskou, Ušiačka, Na piesku, Žriedla, Pramene, Gašparov vŕšok, Na Stráži, Lopatiny, Boženec, Lazec, Slávička, Za kratiny, Pri obrázku, Dankov laz, Jazero, Do Babinej, Nad Štagiarom, Kečka, Muchová, Jančovská kopanica, Dlhe, Pod Bralami, Dolná Sihoť, Za dielom, Klučov, Dolný Turček, Spalený dom, Pod kmecov, Lančie, Pod Klinom, Na Veterník, Hrádok, Hákovo, Jamina, Habesk, Bradacky, Stredná hora, Javorina, Hrby, Laziská, Planina, Pod Brezinou, Ležiarka, Kolónia baňa, Háj, Pod Dubom, Na stráne, Helovské, Stranianske, Za Štálom, Mraznička, Na šípovke, Háj, Na priepadliskách, Nad Bukovinu, Velke pod horou

Miesto, Kremnické vrchy:, 17 z 17

Úplaz, Trávnik, Košiare, Dielničky, Lopatiny, Stráň, Sviniarka, Malachovská dolina, Sietenec, Diel, Podháj, Krivý kút, Močiare, Rvotovo, Podháj, Skalice, Ostrý vrch, Čierne zeme, Kopec, Čertolín, Široké, Do brezín, Klinovisko, Pod bukom, Nad dolinou, Záhumnie, Hrabiny, Tri kopce, Pod Hrádkom, Pod Kanovec, Veľké, Na ovsie, Vyššie môstku, Bradačky, Nad dolinou, Pod Krásny vŕšok, Repková, Roveň, Kostolný laz, Kulisová

Podobné, Kremnické vrchy:

1726x turistika, 1021x miesto, 449x strom, 131x orientačný bod, 39x prístrešok, altánok, 23x chranený strom, 21x turistické informácie, 13x poľovnícky posed, 8x atrakcia, 7x studňa, 6x orientačná mapa, 3x miesto na piknik, 2x ohnisko, 1x väznica, 1x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.