Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Kremnické vrchy

Miesto v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kremnické vrchy:, 1 z 17

Bariny, Do potočka, Za Hronom, Z hora vyšného potoka, Záhumnie, Slnečná Stráň, Dolné Tepličky, Motuzy, Pod slatinkou, Háj, Srnosiete, Do stružky, Breznický, Horná Dúbrava, Hliny, Selá, Jarčula, Hrnčiarka, Dolinka, Pod hájske lúky, Kopanica, Detská ozdravovňa, Salaš, Rovne, Obrázok, Jama Matej, Jama Leopold, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Pod Veľkou Strážou, Nad Drdlíkom, Búrovie, Pitelovský mlyn, Kuricovci, Čierne zeme, Záhrady, Uhlište, Ostredky, Repisko, Lazce, Šajba, Laz, Greškova, Vápenica, Pod Košiarom, Valuškov, Bulíková, Pod Lazom, Holizňa, Veľké, Pred Lopušné, Širiny, Bukovské, Pod Drahy, Laz - Bulov, Rovinky, Pod Dráhami, Kazimier, Jama, Martincov

Miesto, Kremnické vrchy:, 2 z 17

U Králikov, Za valom, Pstružné, Nevoľné, Posviacaná, Vrbica, Šemšelova, Rovná dolina, Hrbok, Nad mlynom, Hossanová, Záhrada, Bukovina, Veľká roveň, Ihráčska Píla, Záhradky, Horný vŕšok, Hrbčok, Laz pri píle, Na priekope, Kŕmnik, U troch hrušiek, Z humnia, Sadky, Pred Harajdovou, Za školou, Patociny, Veľký Sietenec, Turcerovo uhlisko, Kamene, Pod stranou, Lani, Stredná hora, Kutinky, Za mostom, Jama Ľudvika, Brázdy, Veternické, Tajovského, Tepličky, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Farský les, Černova, Háj, Pod Ďurovou skalou, Pod Kúty, Pod skalou, Pumpáreň, Ďurova skala, Jama, Bukovinka, Klzký vrch, Čierne brdo, Kamene, Brezov vrch, Nad Komárovskú, Lovčická brezinka, Krumploviská

Miesto, Kremnické vrchy:, 3 z 17

Priedel, Podlanie, Nemcová, Polom, Chrastielky, Brodky, Lazy, Močiarce, Tále, Ladomerské lúky, Kriedy, Pleso, Šindliarka, Brezový háj, Vrchy, Mikušovská, Hlobejka, Pod vršok, Háj, Šibeničný vrch, Pri Hrone, Breziny, Skalka, Žiar, Slatina, Brezina, Dlhé, Kostolná, Kamenica, Baranovská, Letovisko, Za Háj, Čierťavy, Vršok, Kremenie, Krnáčovie Žiar, Obchod, Nemkin vŕšok, Na háj, Finkovo, Táliky, Borovina, Ryzne, Chrastová, Snoža, Kotlište, Nad Rusnákom, Diely, Velká lúka, Bukovina, Konopniská, Mátlová, Lazy, Jakubišovo, Kostolná, Jazarie, K Uhorskému klobúku, Želiarska, Medzi huty, Sviniarka

Miesto, Kremnické vrchy:, 4 z 17

Predok, Medvedia dolinka, Rovne, Mláčik, Školské, Pri Píle, Munište, Grúň, Na jame, Vyše potoka, Kamene pod lány, Jastrabská, Do úhradu, K Uhorskému klobúku, Kršiakove lúky, Hrádok, Pod Kečkou, Diníky, Bunova dolina, K buku, Kopanička, Šafranica, Za Beňovci, Zvonivý grúň, Stráň, Zábaštie, Barinky, Na šafranie, Jablonka, Veľké Fľakovo, U Dbalíka, Žiadova dolina, Žiadov grúň, Stará Huta, Malinie, Šalková, Hrby, Breziny, Malé Fľakovo, Kašov jarok, Vtáčnik, Tále, Smolík, Na prochotský tál, Uhliská, Úboč, Smolník, Medze, Hora, Cvangova, Dunajská, Bentonit, Šteflikova lúčka, Do Uhorského klobúka, Kút, Husová, Ražovisko, Zadné glózy, Štubniansky les, Ležisko

Miesto, Kremnické vrchy:, 5 z 17

Čistina, Horné ležoviská, Veľká Banská lúka, Horná Volská lúka, Strnisko, Čiene blato, Husárová dolina, Z dola vyšného potoka, Nízky grúň, Gálová, Vápenica, Bartoš, Rakytie, Piesky, Repkovská, Mladiny, Červené smreky, Zimovisko, Vajdovská, Na vode, Lazy, Urbanova lúka, Sviniarka, Šmidekova lúka, Za Peťkovom, Banská lúka, Radvaň, Studienec, Pod Skalice, Bartošrígel, Vysoký grúň, Suchá, Nový majer, Majvinkel, Pri kríži, Drenčín, Košanová, Dobrá lúka, Nocoviská, Ortútno, Bojov háj, Líšna skala, Záhrbčie, Fašiangov lúka, Rúbanisko, Horné lúky, Zimnô, Štubniansky les, Na kúty, Nemecká dolina, Čudná stráňa, Kotlinka, Záhrady, Špicenberg, Rovná Lúčka, Na Hriadke, Uhliarove lúky, Mestská lúka, Za mlynom, Mútno

Miesto, Kremnické vrchy:, 6 z 17

Malá slama, Podžiarec, Hlboká, Čertolia, Barónové lúky, Blatiská, Priemysel banský, U skália, Pakandel, Sádok, Na Basemorke, Zlatá studňa, Monč, Vlčí kopec, Na vršky, Komárov háj, Mokrá dolina, Uhlisko, Dolinka, Solisko, Vachanie, Čierne, Mestská lúka, Do boka, Dolná luka, Králikova dolina, Veberník, Malá okrúhla, Lazy, Priedolie, Barónova oráčina, Dolné lúky, Jamy, Stráňa, Rakytiny, Nemecké bene, Uhlisko, Horná špitálska lúka, Dúbrava, Zadná mokraď, Dolná Volská lúka, Horný hájik, Dolný hájik, Žiar, Zadné háje, Jarné lúky, Šindolová koliba, Mesarčovo, Pod Suchým vrchom, Damovka, Peklo, Brlany, Lúčky, Vlčia jama, Podháj, Javor, Lane, Tajchy, Plišky, Rošty

Miesto, Kremnické vrchy:, 7 z 17

Racvalová, Dolná Prašnica, Kremeň, Močidlá, Bôrová hora, Na lúčkach, Lazy, Mláka, Prašnica, Kotolnica, Na úzke, Lipinka, Laziny, Kopaniská, Pod Borovicou, Do ostružia, Úbočia, Do laštok, Hrby, Lignit, Na hrby, Psie lúky, Válkova píla, Pod Belitkovou, Dielec, Vr ta, Horný Vlník, Za jarkom, Sihote, Čudenice, Husliavky, Sekanina, Skalka, Dubie, Janákovci, Pod Ladno, Snožia, Dolina Ladno, Do staričia, Breziny, Baškara, Sudenice, Kľačany, Dislavy, Slatinky, Snoža pod horou, Na nivu, Diačov, Do Buriny, Hrabíky, Vlník, Dolina, Baranová, Diely, Blaškoviny, Na Dlhé, Vysočina, Pekná, Stará Flochová, Kamenná

Miesto, Kremnické vrchy:, 8 z 17

Ondrášová, Laz, Odtok, Hrabina, Zimozeleň, Damova, Do Jurečky, Horná Flochová, Flochova lúka, Ladno, Háj, Kozinec, Grúne, Sviniarky, Dolná Flochová, Chotáre, Veľká hora, Závoz, Hájik, Krátke, Široké, Burčov, Kopanica, Dolný Vlník, Tŕničky, Biela voda, Okrúhla, Rečková, Lom, Berákovo, Veterná, Hájik, Kalište, Jastrabská dolina, Rozsypan, Baranie, Horné Trnavy, Teplý grúň, Zverín, Dúbrava, Staré v šavy, Dolina, Mladový vrch, Pri Kríži, Nad Pastorokom, Pod jahodiskom, Pod Jelšinami, Košariská, Pri Hrone, Pod plešiny, Vysoká, Močiar, Lackov vrch, Hrabiny, Záhrada, Včelín, Lazy, Úhrad, Šechvalský most, Dlhé

Miesto, Kremnické vrchy:, 9 z 17

Pod Buči, Na Brod, Pod Nevoľné, Pod sieťou, Gažovie lazy, Horoliny, Letište, Kamenný kopec, Mŕtva hora, Pod kopcom, Dolné lúky, Pod skalou, Lehotský chotár, Dlhá dolina, Farská hora, Nad Chlmkom, Patočina, Kosorínske lazy, Pri lipach, Dolinky, Koptišovo, Pri lesíku, Dúbravka, Stredný diel, Bôry, Zlatá studnička, Olichové jamky, Horná šajba, Lažťoky, Plešina, Dolné rovne, Nad sadom, Chlebová, Dlhá, Dlžiny, Za grobňou, Základky, Pyramída, Za Hrbom, Stroviská, Rázputie, Na Klokoči, Gažove lazy, Hron Pitelová, U čelína, Pod Kraviarkou, Maškovo, Kopanice, Trentrichov vrch, Hrb, Mlynský vrch, Dolná šajba, Za maštaľami, Na Chrochoti, Jakubov laz, Nad mlynom, Maďarská, Pri lavici, Brotnice, Pod Driečnou

Miesto, Kremnické vrchy:, 10 z 17

Štrich, Ravne, Kamenná, Vyhnátová, Chlievy, Tajlungy, Slimačie, Potôčky, Včelín, Záhrady, Kopanice, Matanovo, Predná, Rovný laz, Holý vŕšok, Na Stavadle, Na Spišiakovo, Skaliny, Zadné lazy, Široká, Na diely, Široké, Dedinské, Pred chrasť, Staveje, Salašisko, Novákovo, Obrázok, Ihráčska hora, Klaniny, Na Kapustnisku, Lúčka, Hrádok, Hájny kopec, Rozpute, Vysoká, Okrúhla dolina, Petrove Dlžiny, Pri bukoch, Nad Medokýšom, Vidličky, Skala mieru, Ryhavice, Úžavy, Horná rúbaň, Majerovo, Priekopa, Jabloň, Háj, Pri otočke, Za galanthovým majerom, Močariská, Čertova lúka, Odríkova dolina, Veľké stádo, Medokýš, Dielce, Vysoká skala, Pri krmelci, Rechtorovo pole

Miesto, Kremnické vrchy:, 11 z 17

Jegorovka, Laukov vrch, Hamrové uhlisko, Zadné slatinky, Brestov diel, Diel, Stredný hrebeň, Rimiare, Kňazov bán, Lichnerová šachta, Zlodejská, Hajčovo, Pastierske, Kršle, Zadná čistina, Močiarska dolina, Košarisko, Behanovo, Kremerštajg, Jaloviarka, Mestská hora, Slašťanský, Svätojánska, Kamenný vŕštek, Konská, Blatište, Farské, Chladišovo, Široká dolina, Lipie, Kramská, Spálenisko, Horn z hrada, Pod plešiny, Predné slatinky, Kremenačky, Dirhabské sedlo, Pod kaplnkou, Svätojánsky vrch, Šlamiarovo, Zadná Ružová, Na návrší, Kapustnice, Olichove jarky, Stará dolina, Lazy, Pod velký luh, Zadný jarok, Na Spišiakovom, Stráne, Do klanín, Pod háj, Mokrá dolina, Jelenia skala, Mlynský vrch, Jedliny, Hora, Stredná Ružová, Hadova dolina, Diely

Miesto, Kremnické vrchy:, 12 z 17

Smrtný les, Jazvečia, Pod hájom, Do záhrad, Raveň, Za poľom, Hrb, Racvalová dolina, Kapustnisko, Jánsky vrch, Minďárovo, Suchá Slaská, Ortúty, Kapustová, Šindliarka, Pri mostisku, Dirhab, Cenovo, Pod Števkovým, Ku válovom, Hajnalova, dolina Cenovo, Píla, Na Táloch, Vranie bralo, Dvorisko, Pod Vankejovým salašom, Folhin, Kiare, Pastvisko, Petin hrb, Uhliarska cesta, Kluky, dolina Matanová, Stráne, Dbalčoky, Medvedia, Fraňove lúky, Stredný klin, Vrchy, Zrúcaný breh, Gajdošová skala, Bieň, Jama (Na Jamu), Na Drahy, Plešina, Stará Turová, Polámané, letný tábor Bieň, Majer bok, Pod Ploštinami, Budina, Za Hájom, Požiarovo, Nad chatami, Horné Kratiny, Dlhá lúka, Očkovo, Slepá cesta, Vlčia jama

Miesto, Kremnické vrchy:, 13 z 17

Zadná dolina, Trávniky, Nad Kopernicou, Knodlov vrch, Pod stredným hrenbeňom, Turček, Pod Kopernicou, Za háj, Šindelky, Polenová, Bôrovie, Báne, Pol chleba, Lutila, Kapustniská, Kordícky štít, Medvedí posed, Trtásovo, Mičudova lúka, Slašťanské lazy, Ihráčska hora, Peciská, Mizerinská, Predná čistina, Kozí Hrbok, Lajštroch, Števkova rúbaň, Mravcová, Bujačia, Lechnerovo, Kolárove boky, Molerovo krovisko, Mizerniská, Široký peň, Hrb, Štrasvaser, Krčmarovská, Predný Kaltrin, Kaltrin, Dolná Ružová, Čierna voda, Kostolná skala, Breziny, Macalovská, Šajba, Lovisko, Pod Bánom, Panská, Janov háj, Jarčeky, Záhumnia, Laz-Petraňovský, Chom, Na skale, Kincelova stráň, Do jaminej, Mocolovská, Lechnerové okraje, Tri kopce, Strážny kopec

Miesto, Kremnické vrchy:, 14 z 17

Pramene Turca, Podskalka, Keramické íly, Dolina, Bartošovo, Novina, Števkovo, Miškejov laz, Dedkovo, Sigot, Breziny, Dúbä, Hrubý javor, Kapustnice, Úbertovo, Lúčky, Erikina dolina, Na chotári, Stranianske, Na stráne, Žriedla, Hrabiny, Hájik, Tri studne, Dlhé, Dolný Kalinovec, Pod Revištie, Blažová lúka, Planina, Stránia, Horné Lanice, Mladiny, Žliebok, Bán, Záhumnie, Hŕbok, Ludaň, Stráň, Bukovina, Hronské, Kúty, Rudiny, Okrúhle, Stráň, Šariny, Dankov laz, Pod Hroncom, Jazero, Hliny, Rajská, Sokolovo, Priesadliská, Hrby, Spalený dom, Zinzolen, Dolné lúky, Na piesku, Pod hradom, Na háji, Laziská

Miesto, Kremnické vrchy:, 15 z 17

Ležiarka, Mostiská, Veľká medza, Zdola dediny, Hlodne, Nivy, Do Babinej, Ráslava, Pod kmecov, Na šípovke, Pod Brezinou, Pramene, Dalikovo, Pod Bralami, Adamovská, Dolný Turček, Gunda, Mráznice, Za hájom, Do potočin, Podlastoky, Háj, Hrdošov, Habesk, Za dielom, Na priepadliskách, Rakov kopec, Kečka, Polov, Kol rov, Mohalnice, Pod kopanice, Kánovec, Pod hradskou, Pod Dubom, Straziska, Jamina, Dlhe, Dolná Klapa, Bučan, Hrčkov jarok, Do soliska, Fišiarka, Klučov, Tuškovec, Španie lúky, Helovské, Za jarky, Dlhé vŕšky, Nad mlynom, Maly Sietenec, Na prašnice, Za kratiny, Za hradisko, Hrabinka, Nad Štagiarom, Okrúhla dubina, Boženec, Háj, Na kosiari

Miesto, Kremnické vrchy:, 16 z 17

Dúbrava, Tatry, Motúzy, Dolná Sihoť, Popálený Rígel, Straková, Gašparov vŕšok, Nad Chlmkom, Na Veterník, Čvangalov grúň, Na Dolinu, Jančovská kopanica, Pod Vandekovec, Muchová, Za kostolom, Do jelšiny, Lančie, Líškov kopec, Natierovec, Rákoš, Na Stráži, Horná, Borová hora, Lopatiny, Na Tablu, Lazec, Ušiačka, Pod Klinom, Slávička, Krásny vŕšok, Bačov, Kolónia baňa, Šimanovská, Háj, Klačianka, Kapustnice, Za Štálom, Trstené, Žlebiny, Do kútov, Javorina, Mraznička, Malá Stráž, Bradacky, Dvoriská, Sriekyňa, Pri obrázku, Na dieli, Hrádok, Na Sietenec, Kút, Záhrady, Na táloch, Pod háj, Širiny, Turov, Hákovo, Šíp, Trávnik, Košiare

Miesto, Kremnické vrchy:, 17 z 17

Strmina, Zákľuč, Vyššie môstku, Pod bukom, Kopec, Pod Hrádkom, Sviniarka, Role Salatince, Nad dolinou, Na ovsie, Diel, Ostrý vrch, Kostolný laz, Klinovisko, Kulisová, Repková, Háj, Skalice, Pod Krásny vŕšok, Hrabiny, Predné, Roveň, Krivý kút, Úplaz, Rvotovo, Veľké, Pastierska, Španí jarok, Záhumnie, Podháj, Močiare, Dielničky, Stráň, Čertolín, Tri kopce, Lopatiny, Sietenec, Do brezín, Nad Bukovinu, Nad dolinou

Podobné, Kremnické vrchy:

1753x turistika, 1021x miesto, 460x strom, 135x orientačný bod, 39x prístrešok, altánok, 27x turistické informácie, 23x chranený strom, 14x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 8x atrakcia, 7x studňa, 3x miesto na piknik, 2x ohnisko, 1x väznica, 1x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.