Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Kremnické vrchy

Miesto v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kremnické vrchy:, 1 z 17

Bariny, Do potočka, Záhumnie, Za Hronom, Slnečná Stráň, Z hora vyšného potoka, Dolné Tepličky, Motuzy, Srnosiete, Do stružky, Pod slatinkou, Breznický, Obrázok, Jarčula, Horná Dúbrava, Hliny, Selá, Pod hájske lúky, Detská ozdravovňa, Hrnčiarka, Dolinka, Kopanica, Rovne, Háj, Salaš, Jama Leopold, Jama Matej, Dolne Lanice, Greškova, Trňanský chodník, Brázdy, Nad Drdlíkom, Pod Veľkou Strážou, Mlynska, Tajovského, Búrovie, Uhlište, Kuricovci, Čierne zeme, Pitelovský mlyn, Ostredky, Repisko, Záhrady, Lazce, Košariská, Šajba, Pod Dráhami, Pod Košiarom, Nad mlynom, Kazimier, Jama, Veľké, Laz - Bulov, Pod Lazom, Bulíková, Valuškov, Širiny, Bukovské, Rovinky, Vápenica

Miesto, Kremnické vrchy:, 2 z 17

Holizňa, Pod Drahy, Pred Lopušné, Laz, Šemšelova, Hossanová, Vrbica, Nevoľné, Pstružné, U Králikov, Za valom, Martincov, Posviacaná, Rovná dolina, Záhrada, Hrbok, Hrbčok, Horný vŕšok, Pred Harajdovou, Bukovina, Záhradky, Veľká roveň, Patociny, Kŕmnik, U troch hrušiek, Sadky, Stredná hora, Veľký Sietenec, Ihráčska Píla, Z humnia, Pod stranou, Kamene, Na priekope, Laz pri píle, Za školou, Lani, Turcerovo uhlisko, Kutinky, Jama Ľudvika, Za mostom, Veternické, Sigot, Tepličky, Rákoš, Kratiny, Farský les, Brezov vrch, Pod skalou, Ďurova skala, Pod Ďurovou skalou, Močiarce, Ladomerské lúky, Háj, Bukovinka, Jama, Černova, Pod Kúty, Pumpáreň, Nad Komárovskú, Tále

Miesto, Kremnické vrchy:, 3 z 17

Pleso, Chrastielky, Šindliarka, Polom, Klzký vrch, Brodky, Čierne brdo, Vrchy, Krumploviská, Brezový háj, Kamene, Kriedy, Nemcová, Podlanie, Lazy, Priedel, Lovčická brezinka, Obchod, Krnáčovie Žiar, Vršok, Nad Rusnákom, Bunova dolina, Slatina, Kršiakove lúky, Kostolná, Mátlová, Munište, Hora, K Uhorskému klobúku, Žiadova dolina, Šalková, Diníky, Smolník, Pod Kečkou, Rovne, Hrádok, Želiarska, Smolík, Medvedia dolinka, Sviniarka, Školské, Žiar, Žiadov grúň, Dunajská, U Dbalíka, Pri Píle, Kamene pod lány, Pri Hrone, Čierťavy, Ryzne, Táliky, Snoža, Hlobejka, Mláčik, Vyše potoka, Kremenie, Bukovina, Predok, Dlhé, Na jame

Miesto, Kremnické vrchy:, 4 z 17

Brezina, Kostolná, Jakubišovo, Kamenica, Jazarie, Šibeničný vrch, Háj, Za Háj, Finkovo, Zvonivý grúň, Diely, Vtáčnik, Mikušovská, Na háj, Baranovská, Medzi huty, Velká lúka, Šafranica, Zábaštie, Pod vršok, Nemkin vŕšok, Kotlište, Letovisko, Konopniská, Jastrabská, Breziny, Skalka, Na prochotský tál, K Uhorskému klobúku, Lazy, Na šafranie, Do úhradu, Borovina, Grúň, Chrastová, Na vršky, Veľké Fľakovo, Vajdovská, Za Beňovci, Malinie, Fašiangov lúka, Drenčín, Tále, Uhliská, Medze, Mestská lúka, Za Peťkovom, Nízky grúň, Úboč, Husárová dolina, Šteflikova lúčka, Studienec, Stará Huta, Jablonka, Banská lúka, Na Hriadke, Čertolia, Líšna skala, Horné lúky, Mladiny

Miesto, Kremnické vrchy:, 5 z 17

U skália, Kopanička, Gálová, Vysoký grúň, Vápenica, Stráň, Piesky, Hrby, Lazy, Urbanova lúka, Červené smreky, K buku, Čudná stráňa, Breziny, Šmidekova lúka, Záhrady, Cvangova, Ležisko, Husová, Malé Fľakovo, Nocoviská, Veľká Banská lúka, Na Basemorke, Uhliarove lúky, Radvaň, Podžiarec, Pod Skalice, Kút, Čiene blato, Repkovská, Pri kríži, Dobrá lúka, Mútno, Čistina, Nový majer, Barónové lúky, Vlčí kopec, Z dola vyšného potoka, Priemysel banský, Rovná Lúčka, Košanová, Horná Volská lúka, Blatiská, Do Uhorského klobúka, Rakytie, Komárov háj, Barinky, Kašov jarok, Bentonit, Ortútno, Sviniarka, Bojov háj, Uhlisko, Damovka, Malá okrúhla, Jamy, Nemecké bene, Uhlisko, Stráňa, Zadné háje

Miesto, Kremnické vrchy:, 6 z 17

Dolné lúky, Záhrbčie, Zadná mokraď, Dolná Volská lúka, Mestská lúka, Lazy, Horný hájik, Priedolie, Dúbrava, Podháj, Brlany, Dolná luka, Suchá, Vachanie, Hlboká, Jarné lúky, Vlčia jama, Čierne, Peklo, Králikova dolina, Do boka, Horná špitálska lúka, Lúčky, Pod Suchým vrchom, Na kúty, Žiar, Mesarčovo, Dolinka, Rakytiny, Solisko, Barónova oráčina, Dolný hájik, Štubniansky les, Bôrová hora, Racvalová, Na vode, Ražovisko, Majvinkel, Tajchy, Kotlinka, Strnisko, Bartoš, Lignit, Mokrá dolina, Špicenberg, Bartošrígel, Sádok, Za mlynom, Zimovisko, Zlatá studňa, Prašnica, Štubniansky les, Malá slama, Monč, Mláka, Dolná Prašnica, Močidlá, Rúbanisko, Zimnô, Kotolnica

Miesto, Kremnické vrchy:, 7 z 17

Javor, Horné ležoviská, Nemecká dolina, Pakandel, Rošty, Zadné glózy, Dolina, Psie lúky, Veberník, Horný Vlník, Kremeň, Hrby, Šindolová koliba, Pod Borovicou, Kopaniská, Lipinka, Hrabíky, Do staričia, Vr ta, Kľačany, Na lúčkach, Janákovci, Úbočia, Laziny, Snožia, Pod Belitkovou, Vlník, Breziny, Baškara, Dolina Ladno, Plišky, Snoža pod horou, Do ostružia, Válkova píla, Husliavky, Dislavy, Na úzke, Sudenice, Do Buriny, Lazy, Lane, Pod Ladno, Skalka, Sihote, Dubie, Na hrby, Dielec, Sekanina, Na nivu, Za jarkom, Diačov, Do laštok, Hrabina, Odtok, Slatinky, Čudenice, Do Jurečky, Háj, Ladno, Diely

Miesto, Kremnické vrchy:, 8 z 17

Laz, Na Dlhé, Blaškoviny, Baranová, Grúne, Baranie, Staré v šavy, Rozsypan, Nad Pastorokom, Vysočina, Burčov, Pri Kríži, Dolný Vlník, Pod plešiny, Močiar, Maškovo, Mladový vrch, Pri lesíku, Zverín, Horná šajba, Na Brod, Šechvalský most, Flochova lúka, Kozinec, Damova, Pod Buči, Dolná šajba, Hrabiny, Pod Jelšinami, Zimozeleň, Horné Trnavy, Vysoká, Dolina, Dúbrava, Pekná, Pri Hrone, Stará Flochová, Jastrabská dolina, Teplý grúň, Záhrada, Lackov vrch, Lazy, Za grobňou, Horná Flochová, Úhrad, Kamenná, Ondrášová, Za Hrbom, Chlebová, Koptišovo, Okrúhla, Kamenný kopec, Krátke, Rázputie, Hrádok, Nad sadom, U čelína, Mŕtva hora, Tŕničky, Diel

Miesto, Kremnické vrchy:, 9 z 17

Ortúty, Dolné lúky, Lom, Dolné rovne, Hájik, Farská hora, Olichové jamky, Šindliarka, Obrázok, Patočina, Trentrichov vrch, Zlatá studnička, Dlhá, Dolinky, Široké, Letište, Dolná Flochová, Základky, Medokýš, Hájik, Nad Chlmkom, Pyramída, Plešina, Pod sieťou, Za maštaľami, Pod skalou, Na Chrochoti, Hamrové uhlisko, Pod Kraviarkou, dolina Cenovo, Skala mieru, Holý vŕšok, Dúbravka, Kalište, Zadná čistina, Biela voda, Slimačie, Dlhá dolina, Dlžiny, Gažovie lazy, Berákovo, Stredný diel, Kopanice, Sviniarky, Lažťoky, Gažove lazy, Jabloň, Veľká hora, Pri lipach, Rečková, Predné slatinky, Závoz, Na Klokoči, Mlynský vrch, Chotáre, Zadné slatinky, Včelín, Cenovo, Hron Pitelová, Veterná

Miesto, Kremnické vrchy:, 10 z 17

Nad Medokýšom, Bôry, Hrb, Kopanica, Horoliny, Stroviská, Lehotský chotár, Pod kopcom, Kosorínske lazy, Dvorisko, Pri krmelci, Kapustnice, Tajlungy, Hadova dolina, Široká, Mokrá dolina, Kopanice, Stará dolina, Predná čistina, Chlievy, Chladišovo, Jedliny, Na Kapustnisku, Pod Driečnou, Podskalka, Hora, Blatište, Včelín, Kamenný vŕštek, Dirhabské sedlo, Mestská hora, Pod Kopernicou, Laukov vrch, Do klanín, Rimiare, Rovný laz, Na Spišiakovo, Za poľom, Predná, Dedinské, Staveje, Jegorovka, Diely, Potôčky, Vysoká skala, Vysoká, Brotnice, Kremerštajg, Pod jahodiskom, Kamenná, Turček, Lutila, Odríkova dolina, Pod plešiny, Farské, Záhrady, Kňazov bán, Pastierske, Slašťanský, Na Stavadle

Miesto, Kremnické vrchy:, 11 z 17

Báne, Očkovo, Na návrší, Zrúcaný breh, Vyhnátová, Smrtný les, Na Spišiakovom, Okrúhla dolina, Močariská, Košarisko, Nad chatami, Salašisko, Rechtorovo pole, Pri lavici, Pri bukoch, Ryhavice, Stredný hrebeň, Majerovo, Močiarska dolina, Rozpute, Matanovo, Dlhé, Horná rúbaň, Vranie bralo, Racvalová dolina, Kremenačky, Pod Nevoľné, Olichove jarky, Lúčka, Vidličky, Spálenisko, Maďarská, Pri otočke, Hajčovo, Lazy, Behanovo, Svätojánsky vrch, Pred chrasť, Zlodejská, Skaliny, Petrove Dlžiny, Pod kaplnkou, Horn z hrada, Horné Kratiny, Brestov diel, Široké, Zadné lazy, Jaloviarka, Jakubov laz, Pod Števkovým, Čertova lúka, Dielce, Jazvečia, Štrich, Háj, Pod hájom, Lipie, Kramská, Do záhrad, Pod velký luh

Miesto, Kremnické vrchy:, 12 z 17

Kapustnisko, Jánsky vrch, Suchá Slaská, Kolárove boky, Kapustová, Pri mostisku, Dirhab, Zadný jarok, Široká dolina, Ku válovom, Hajnalova, Nad Kopernicou, Na Táloch, Keramické íly, Pod Vankejovým salašom, Dedkovo, Klaniny, Šlamiarovo, Minďárovo, Kiare, Pastvisko, Petin hrb, Uhliarska cesta, Stredná Ružová, Úžavy, Stráne, Jelenia skala, Svätojánska, Novákovo, Kluky, Konská, dolina Matanová, Ravne, Kršle, Zadná Ružová, Pod háj, Lovisko, Majer bok, Slepá cesta, Jarčeky, Stráne, Na skale, Bôrovie, Miškejov laz, Mičudova lúka, Polámané, Ihráčska hora, Vlčia jama, Trtásovo, Kaltrin, Stará Turová, Bartošovo, Fraňove lúky, Na diely, Peciská, Zadná dolina, Hájik, Za háj, Pod Bánom, Plešina

Miesto, Kremnické vrchy:, 13 z 17

Pod Dubom, Kostolná skala, Janov háj, Polenová, Folhin, Kapustnice, Požiarovo, Breziny, Breziny, Horné Lanice, Panská, Pod Klinom, Mlynský vrch, Na Drahy, Hrb, Šariny, Kapustniská, Dbalčoky, Števkovo, Medvedia, Jama (Na Jamu), Mizerinská, Trávniky, Dolná Ružová, Kordícky štít, Štrasvaser, Tri kopce, Hrubý javor, Motúzy, Pramene Turca, Široký peň, Hlodne, Pod Ploštinami, Gajdošová skala, Macalovská, Predný Kaltrin, Raveň, Záhumnia, Kút, Píla, Nad mlynom, Bieň, Kincelova stráň, Šindelky, Kozí Hrbok, Medvedí posed, Do jaminej, Lechnerové okraje, Pod Brezinou, Mravcová, Hájny kopec, Dolná Sihoť, Veľké stádo, Pod stredným hrenbeňom, Dolná Klapa, Dolina, Krčmarovská, Stredný klin, Števkova rúbaň, Dlhá lúka

Miesto, Kremnické vrchy:, 14 z 17

Novina, Za Štálom, Bujačia, Hrčkov jarok, Dúbä, Šajba, Borová hora, Lichnerová šachta, letný tábor Bieň, Slašťanské lazy, Lechnerovo, Mizerniská, Priekopa, Za Hájom, Pod Bralami, Nad Chlmkom, Laz-Petraňovský, Hŕbok, Dúbrava, Za galanthovým majerom, Lajštroch, Vrchy, Pol chleba, Ludaň, Erikina dolina, Hrb, Mocolovská, Ležiarka, Lúčky, Okrúhla dubina, Laziská, Kečka, Malachovská dolina, Turov, Sokolovo, Muchová, Hákovo, Stránia, Kúty, Podlastoky, Pod Vandekovec, Strážny kopec, Blažová lúka, Gunda, Rvotovo, Kolónia baňa, Rajská, Klučov, Bán, Mladiny, Stranianske, Úbertovo, Zinzolen, Helovské, Chom, Na prašnice, Žlebiny, Na kosiari, Na dieli, Jamina

Miesto, Kremnické vrchy:, 15 z 17

Klačianka, Do soliska, Na Dolinu, Jazero, Žriedla, Knodlov vrch, Nivy, Dankov laz, Na stráne, Hrby, Pod hradskou, Slávička, Dolný Turček, Straziska, Hronské, Šíp, Španie lúky, Mráznice, Pramene, Bučan, Jančovská kopanica, Mraznička, Tuškovec, Záhrady, Lančie, Pod Revištie, Dolný Kalinovec, Pod hradom, Boženec, Hrdošov, Mostiská, Na priepadliskách, Kol rov, Bačov, Hliny, Na Veterník, Javorina, Dlhe, Ráslava, Nad mlynom, Gašparov vŕšok, Habesk, Pod kmecov, Krásny vŕšok, Pod háj, Za hájom, Čertolín, Za jarky, Do kútov, Bukovina, Čvangalov grúň, Háj, Rudiny, Molerovo krovisko, Za kostolom, Ihráčska hora, Hrádok, Spalený dom, Natierovec, Fišiarka

Miesto, Kremnické vrchy:, 16 z 17

Budina, Širiny, Dlhé vŕšky, Do potočin, Mohalnice, Nad Štagiarom, Zdola dediny, Za kratiny, Hrabinka, Stráň, Ušiačka, Čierna voda, Predné, Straková, Dolné lúky, Hrabiny, Pod Hroncom, Háj, Planina, Žliebok, Háj, Pastierska, Veľké, Čierne zeme, Na šípovke, Adamovská, Kapustnice, Lazec, Malá Stráž, Záhumnie, Na chotári, Na táloch, Na háji, Rakov kopec, Stráň, Dvoriská, Na Stráži, Bradacky, Pod kopanice, Na piesku, Kánovec, Na Sietenec, Okrúhle, Pod Hrádkom, Popálený Rígel, Do Babinej, Veľká medza, Líškov kopec, Lopatiny, Vyššie môstku, Za hradisko, Šimanovská, Dlhé, Do jelšiny, Tatry, Trstené, Za dielom, Rákoš, Sriekyňa, Dalikovo

Miesto, Kremnické vrchy:, 17 z 17

Horná, Polov, Priesadliská, Tri studne, Na Tablu, Pri obrázku, Maly Sietenec, Krivý kút, Na ovsie, Široké, Roveň, Nad Bukovinu, Košiare, Skalice, Hrby, Bahno, Stráň, Lopatiny, Včelinec, Kopec, Trávnik, Močiare, Tri kopce, Do brezín, Bradačky, Tanečnica, Sietenec, Velke pod horou, Sviniarka, Strminy, Pod bukom, Nad dolinou, Podháj, Španí jarok, Hrabiny, Diel, Úplaz, Háj, Kulisová, Záhumnie

Podobné, Kremnické vrchy:

1815x turistika, 1021x miesto, 505x strom, 135x orientačný bod, 43x prístrešok, altánok, 34x turistické informácie, 23x chranený strom, 19x poľovnícky posed, 11x orientačná mapa, 8x atrakcia, 7x studňa, 4x miesto na piknik, 2x ohnisko, 1x väznica, 1x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.