Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Kremnické vrchy

Miesto v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kremnické vrchy:, 1 z 17

Do potočka, Z hora vyšného potoka, Za Hronom, Záhumnie, Slnečná Stráň, Bariny, Dolné Tepličky, Motuzy, Pod slatinkou, Srnosiete, Háj, Do stružky, Breznický, Jarčula, Selá, Hliny, Horná Dúbrava, Hrnčiarka, Dolinka, Salaš, Kopanica, Rovne, Obrázok, Pod hájske lúky, Dolne Lanice, Nad Drdlíkom, Čierne zeme, Búrovie, Pitelovský mlyn, Kuricovci, Ostredky, Uhlište, Repisko, Záhrady, Trňanský chodník, Šajba, Lazce, Valuškov, Holizňa, Bukovské, Rovinky, Širiny, Kazimier, Pod Košiarom, Bulíková, Pod Drahy, Laz, Pred Lopušné, Jama, Greškova, Vápenica, Pod Dráhami, Pod Lazom, Laz - Bulov, Veľké, Martincov, Za valom, Posviacaná, Vrbica, U Králikov

Miesto, Kremnické vrchy:, 2 z 17

Šemšelova, Nevoľné, Pstružné, Pod Veľkou Strážou, Hrbok, Bukovina, Záhrada, Rovná dolina, Nad mlynom, Hossanová, Veľká roveň, Hrbčok, Horný vŕšok, Ihráčska Píla, Záhradky, Lani, U troch hrušiek, Pred Harajdovou, Za školou, Pod stranou, Patociny, Kŕmnik, Turcerovo uhlisko, Laz pri píle, Kutinky, Za mostom, Jama Ľudvika, Brázdy, Sadky, Tajovského, Na priekope, Veternické, Tepličky, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Z humnia, Farský les, Jama, Ďurova skala, Pod Ďurovou skalou, Černova, Pod skalou, Pod Kúty, Pumpáreň, Háj, Pleso, Klzký vrch, Polom, Nad Komárovskú, Brezov vrch, Lovčická brezinka, Šindliarka, Ladomerské lúky, Podlanie, Čierne brdo, Lazy, Vrchy, Močiarce, Brezový háj

Miesto, Kremnické vrchy:, 3 z 17

Kamene, Nemcová, Chrastielky, Krumploviská, Bukovinka, Kriedy, Priedel, Brodky, Tále, Hrádok, Jakubišovo, Predok, Kostolná, Rovne, Medzi huty, Konopniská, Snoža, Dlhé, Kršiakove lúky, Vršok, Pri Píle, Kotlište, Za Háj, Mláčik, Velká lúka, Pod vršok, Munište, Ryzne, Chrastová, Nad Rusnákom, Pod Kečkou, Nemkin vŕšok, Hlobejka, Kremenie, Mátlová, Jazarie, Kostolná, Mikušovská, Krnáčovie Žiar, Brezina, Borovina, Breziny, Žiar, Medvedia dolinka, Pri Hrone, K Uhorskému klobúku, K Uhorskému klobúku, Želiarska, Na háj, Do úhradu, Lazy, Bunova dolina, Kamenica, Baranovská, Diníky, Jastrabská, Školské, Skalka, Slatina, Vyše potoka

Miesto, Kremnické vrchy:, 4 z 17

Kamene pod lány, Finkovo, Na jame, Čierťavy, Táliky, Obchod, Háj, Šibeničný vrch, Grúň, Letovisko, Diely, Sviniarka, Bukovina, Na prochotský tál, Úboč, Malé Fľakovo, Hora, Do Uhorského klobúka, Smolník, Veľké Fľakovo, Cvangova, Žiadov grúň, Bentonit, Breziny, Šalková, Kašov jarok, Šafranica, K buku, Smolík, Na šafranie, Vtáčnik, Medze, Barinky, Husová, Zvonivý grúň, Stará Huta, Šteflikova lúčka, Za Beňovci, Stráň, Malinie, Žiadova dolina, Dunajská, Tále, Zábaštie, Jablonka, Kopanička, Uhliská, U Dbalíka, Kút, Hrby, Barónové lúky, Strnisko, Vysoký grúň, Jama Matej, Majvinkel, Dobrá lúka, Urbanova lúka, Horné lúky, Priemysel banský, Piesky

Miesto, Kremnické vrchy:, 5 z 17

Na Basemorke, Repkovská, Bojov háj, Komárov háj, Čudná stráňa, Monč, Za Peťkovom, Suchá, Za mlynom, Čistina, Čertolia, Ražovisko, Vlčí kopec, Drenčín, Z dola vyšného potoka, Mladiny, Štubniansky les, Nemecká dolina, Jama Leopold, Štubniansky les, Bartoš, Rúbanisko, Veľká Banská lúka, Radvaň, Banská lúka, Mestská lúka, Čiene blato, Blatiská, Na vode, Horné ležoviská, Líšna skala, Fašiangov lúka, Horná Volská lúka, Malá slama, Podžiarec, Červené smreky, Na kúty, Záhrbčie, Lazy, Záhrady, Mokrá dolina, Sádok, Ležisko, Zimovisko, Kotlinka, Na Hriadke, Vápenica, Pri kríži, Hlboká, Zlatá studňa, Nový majer, Uhliarove lúky, Vajdovská, Šmidekova lúka, Rovná Lúčka, Pakandel, Rakytie, Sviniarka, U skália, Detská ozdravovňa

Miesto, Kremnické vrchy:, 6 z 17

Nízky grúň, Studienec, Gálová, Špicenberg, Husárová dolina, Ortútno, Bartošrígel, Zimnô, Pod Skalice, Mútno, Zadné glózy, Nocoviská, Na vršky, Košanová, Pod Suchým vrchom, Solisko, Zadné háje, Čierne, Uhlisko, Malá okrúhla, Stráňa, Horná špitálska lúka, Peklo, Rakytiny, Dolná Volská lúka, Horný hájik, Brlany, Nemecké bene, Zadná mokraď, Lazy, Lúčky, Dolný hájik, Šindolová koliba, Do boka, Vachanie, Barónova oráčina, Mestská lúka, Žiar, Priedolie, Jamy, Dolné lúky, Dolná luka, Dúbrava, Podháj, Jarné lúky, Mesarčovo, Uhlisko, Králikova dolina, Vlčia jama, Dolinka, Veberník, Damovka, Plišky, Lane, Tajchy, Racvalová, Prašnica, Na úzke, Rošty, Močidlá

Miesto, Kremnické vrchy:, 7 z 17

Na lúčkach, Kotolnica, Lipinka, Bôrová hora, Lazy, Javor, Dolná Prašnica, Kremeň, Mláka, Husliavky, Janákovci, Vlník, Do Buriny, Breziny, Úbočia, Pod Ladno, Na hrby, Kopaniská, Lignit, Skalka, Sihote, Sudenice, Diačov, Dolina Ladno, Laziny, Hrabíky, Sekanina, Hrby, Horný Vlník, Psie lúky, Baškara, Pod Borovicou, Za jarkom, Válkova píla, Pod Belitkovou, Slatinky, Dolina, Kľačany, Na nivu, Do ostružia, Čudenice, Snožia, Dielec, Vr ta, Dubie, Snoža pod horou, Dislavy, Do laštok, Do staričia, Grúne, Kamenná, Laz, Flochova lúka, Horná Flochová, Baranová, Háj, Blaškoviny, Stará Flochová, Hrabina, Ondrášová

Miesto, Kremnické vrchy:, 8 z 17

Do Jurečky, Vysočina, Kozinec, Damova, Zimozeleň, Odtok, Na Dlhé, Diely, Ladno, Pekná, Rečková, Biela voda, Veterná, Sviniarky, Dolný Vlník, Hájik, Závoz, Tŕničky, Široké, Kopanica, Kalište, Berákovo, Lom, Hájik, Veľká hora, Chotáre, Burčov, Krátke, Okrúhla, Dolná Flochová, Lackov vrch, Včelín, Rozsypan, Pri Hrone, Nad Pastorokom, Teplý grúň, Pod jahodiskom, Mladový vrch, Pod Buči, Staré v šavy, Pod plešiny, Zverín, Šechvalský most, Dlhé, Hrabiny, Úhrad, Lazy, Záhrada, Na Brod, Močiar, Dolina, Jastrabská dolina, Pri Kríži, Košariská, Pod Jelšinami, Vysoká, Horné Trnavy, Dúbrava, Baranie, Základky

Miesto, Kremnické vrchy:, 9 z 17

Gažovie lazy, Kosorínske lazy, Dlhá dolina, Letište, Rázputie, Za maštaľami, Maškovo, Nad sadom, Chlebová, Plešina, Farská hora, Trentrichov vrch, Pod Nevoľné, Bôry, Dlhá, Pri lesíku, Nad Chlmkom, Gažove lazy, Stredný diel, U čelína, Za grobňou, Stroviská, Kopanice, Hron Pitelová, Dúbravka, Kamenný kopec, Dlžiny, Olichové jamky, Na Chrochoti, Lažťoky, Dolinky, Lehotský chotár, Patočina, Dolné rovne, Dolná šajba, Za Hrbom, Pod Kraviarkou, Pod sieťou, Pod skalou, Horoliny, Pyramída, Horná šajba, Zlatá studnička, Dolné lúky, Mlynský vrch, Hrb, Pod kopcom, Mŕtva hora, Na Klokoči, Koptišovo, Pri lipach, Skala mieru, Stráne, Vysoká skala, Jazvečia, Na Spišiakovom, Brotnice, Stredná Ružová, Rechtorovo pole, Slimačie

Miesto, Kremnické vrchy:, 10 z 17

Za galanthovým majerom, Kiare, Dielce, Zadné slatinky, Ortúty, Horná rúbaň, Ryhavice, Maďarská, Kapustová, Pri krmelci, Pod velký luh, Pod kaplnkou, Dirhabské sedlo, Na Stavadle, Hajčovo, Diely, Pastierske, Stredný hrebeň, Pri bukoch, Farské, Stará dolina, Kramská, Chlievy, Lazy, Košarisko, Uhliarska cesta, Jegorovka, Folhin, Dirhab, Okrúhla dolina, Pastvisko, Jelenia skala, Veľké stádo, Hora, Vidličky, Medokýš, Jabloň, Obrázok, Petin hrb, Vranie bralo, Majerovo, Šlamiarovo, Kapustnisko, Lúčka, Konská, Dedinské, Predná, Mlynský vrch, Pod háj, Horn z hrada, Holý vŕšok, Rovný laz, Pri mostisku, Suchá Slaská, Skaliny, Záhrady, Jánsky vrch, Do klanín, Ravne, Odríkova dolina

Miesto, Kremnické vrchy:, 11 z 17

Olichove jarky, Rimiare, Pod Števkovým, Chladišovo, Pri lavici, Potôčky, Hrb, Blatište, Zadný jarok, Ihráčska hora, Cenovo, Píla, Kremerštajg, Smrtný les, Kremenačky, Zadná Ružová, Raveň, Nad Medokýšom, Racvalová dolina, Vyhnátová, dolina Cenovo, Úžavy, Kluky, Svätojánsky vrch, Šindliarka, Kňazov bán, Široká, Matanovo, Diel, Čertova lúka, Široké, Štrich, Pod Driečnou, Petrove Dlžiny, Kršle, Pod hájom, Mestská hora, Priekopa, Kamenná, Behanovo, Pri otočke, Tajlungy, Staveje, Laukov vrch, Hájny kopec, Svätojánska, Predné slatinky, Na návrší, Lipie, Nad mlynom, Hajnalova, Mokrá dolina, Na Kapustnisku, Pred chrasť, Močariská, Zadné lazy, Jakubov laz, Lichnerová šachta, Hadova dolina, Na Táloch

Miesto, Kremnické vrchy:, 12 z 17

Slašťanský, Do záhrad, Ku válovom, Salašisko, Klaniny, Na diely, Minďárovo, Na Spišiakovo, Zadná čistina, Rozpute, Hamrové uhlisko, Dvorisko, Včelín, Novákovo, Kamenný vŕštek, Vysoká, Spálenisko, Za poľom, Zlodejská, Široká dolina, Kopanice, Brestov diel, Jedliny, Pod plešiny, Háj, Kapustnice, Hrádok, Jaloviarka, Pod Vankejovým salašom, Močiarska dolina, Kaltrin, Očkovo, Ihráčska hora, Pod Ploštinami, Stredný klin, Chom, Števkovo, Dedkovo, Kozí Hrbok, Števkova rúbaň, Molerovo krovisko, Kordícky štít, Bôrovie, Dbalčoky, Bartošovo, Stráne, Pod stredným hrenbeňom, Dlhá lúka, Slepá cesta, Macalovská, Lutila, Lechnerové okraje, Breziny, Hrubý javor, Čierna voda, Pramene Turca, Breziny, Kincelova stráň, Kostolná skala, Sigot

Miesto, Kremnické vrchy:, 13 z 17

Báne, Miškejov laz, Lajštroch, Bujačia, Kapustniská, Šajba, Dolina, Turček, Laz-Petraňovský, Na skale, Plešina, Jama (Na Jamu), Zrúcaný breh, Predný Kaltrin, Tri kopce, Bieň, dolina Matanová, Za Hájom, Keramické íly, Požiarovo, Dúbä, Novina, Šindelky, Lovisko, Lechnerovo, Široký peň, Predná čistina, Knodlov vrch, Kolárove boky, Budina, Mičudova lúka, Na Drahy, Vrchy, Pod Kopernicou, Do jaminej, Trávniky, Medvedí posed, Jarčeky, Mizerniská, Pol chleba, Mizerinská, letný tábor Bieň, Slašťanské lazy, Fraňove lúky, Gajdošová skala, Janov háj, Záhumnia, Pod Bánom, Kapustnice, Medvedia, Hrb, Polámané, Dolná Ružová, Trtásovo, Majer bok, Peciská, Panská, Za háj, Podskalka, Vlčia jama

Miesto, Kremnické vrchy:, 14 z 17

Stará Turová, Polenová, Štrasvaser, Strážny kopec, Krčmarovská, Mravcová, Mocolovská, Zadná dolina, Nad chatami, Horné Kratiny, Nad Kopernicou, Polov, Dolný Kalinovec, Za hájom, Šíp, Háj, Pod háj, Lazec, Nad mlynom, Za kratiny, Na táloch, Javorina, Pri obrázku, Dankov laz, Jazero, Záhrady, Na piesku, Šariny, Stranianske, Dolná Klapa, Priesadliská, Za kostolom, Pod Klinom, Na prašnice, Adamovská, Mladiny, Veľká medza, Kol rov, Hrabinka, Do soliska, Klačianka, Pod Bralami, Za hradisko, Žliebok, Lúčky, Zdola dediny, Gunda, Maly Sietenec, Na Sietenec, Kapustnice, Zinzolen, Stráň, Rákoš, Hrdošov, Jančovská kopanica, Mohalnice, Horné Lanice, Tatry, Kamene, Bukovina

Miesto, Kremnické vrchy:, 15 z 17

Na chotári, Podlastoky, Do kútov, Veľký Sietenec, Na priepadliskách, Krásny vŕšok, Okrúhle, Hájik, Úbertovo, Širiny, Pod Hroncom, Na kosiari, Pod kmecov, Dúbrava, Rajská, Hákovo, Hrčkov jarok, Do Babinej, Muchová, Bučan, Pod Revištie, Planina, Tri studne, Pod Brezinou, Kúty, Na Tablu, Hŕbok, Líškov kopec, Mraznička, Španie lúky, Dalikovo, Do jelšiny, Blažová lúka, Dlhé, Pod Vandekovec, Žlebiny, Stránia, Bradacky, Na háji, Za dielom, Za jarky, Boženec, Popálený Rígel, Slávička, Dlhé vŕšky, Mráznice, Ležiarka, Motúzy, Dolné lúky, Horná, Laziská, Trstené, Hrabiny, Hrby, Turov, Stredná hora, Pramene, Hlodne, Bačov, Bán

Miesto, Kremnické vrchy:, 16 z 17

Habesk, Na Veterník, Háj, Spalený dom, Čvangalov grúň, Borová hora, Dolný Turček, Na dieli, Erikina dolina, Kolónia baňa, Klučov, Do potočin, Straziska, Sriekyňa, Ušiačka, Kánovec, Nivy, Pod Dubom, Na stráne, Helovské, Šimanovská, Za Štálom, Fišiarka, Lopatiny, Malá Stráž, Na šípovke, Hliny, Dlhe, Záhumnie, Kečka, Nad Chlmkom, Nad Štagiarom, Lančie, Straková, Hronské, Rudiny, Okrúhla dubina, Stráň, Rakov kopec, Pod hradskou, Hrádok, Dvoriská, Na Dolinu, Dolná Sihoť, Mostiská, Natierovec, Kút, Ráslava, Ludaň, Jamina, Sokolovo, Pod kopanice, Tuškovec, Pod hradom, Žriedla, Gašparov vŕšok, Na Stráži, Háj, Trávnik, Španí jarok

Miesto, Kremnické vrchy:, 17 z 17

Hrabiny, Bradačky, Na ovsie, Podháj, Klinovisko, Do brezín, Dielničky, Tri kopce, Diel, Velke pod horou, Košiare, Malachovská dolina, Vyššie môstku, Čertolín, Nad dolinou, Pod Hrádkom, Veľké, Nad Bukovinu, Háj, Podháj, Úplaz, Skalice, Nad dolinou, Lopatiny, Kopec, Sviniarka, Rvotovo, Stráň, Trávnik, Repková, Kostolný laz, Ostrý vrch, Široké, Role Salatince, Roveň, Kulisová, Pastierska, Čierne zeme, Záhumnie, Zákľuč

Podobné, Kremnické vrchy:

1707x turistika, 1021x miesto, 431x strom, 131x orientačný bod, 39x prístrešok, altánok, 23x chranený strom, 21x turistické informácie, 13x poľovnícky posed, 7x atrakcia, 7x studňa, 6x orientačná mapa, 3x miesto na piknik, 2x ohnisko, 1x pamätník, bojisko, 1x väznica, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.