Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 395 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Rakytovce, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Buková, Buková, Tulská, Kyjevské námestie, Kremnička, TWD, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, ŽSR, Š. Záhorského, 4, 10, Pivovar, Nové Kalište, Okružná, ZVT, Pivovar, Okružná, ZVT, Kremnica, Elba, Kremnica, horná nemocnica, autobusová zastávka, Autobusová/Žel.stanica, Kremnica, Rembíz, Moskovská, rázcestie, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Mládežnícka, otočka, Sliač, mestský úrad, 13, 7, 15, Moskovská, rázcestie, 5, 23, Kremnička, 21

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

1, 11, Kremnička, 2, 14, 20, 3, Sliač, žel. priecestie, 8, 18, 6, 12, 19, 16, 22, 9, 17, Podlavice, Priehrada, Kremnička, TWD, Nové Kalište, Internátna, Astra, Mládežnícka, Vozovňa, Sliač, Jednota, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Internátna, Astra, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Vozovňa, Mlynská otoč., Nad Moskovskou, Wolkerova, Kyjevské námestie, Sliač, cintoríny, Šašovské Podhradie, obec, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Mlynská, Mlynská, Slnečná Stráň, Sliač, Jednota, Pršianska terasa, Mosadzná, Šašovské Podhradie, horáreň, 1. mája č. 22, Gaštanová, Moskovská, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Podlavice, Priehrada, Pod Kozákom č. 5, Skubín, otočka, Železničné priecestie, Trstie, Trnavá Hora, žel.st., Jesenského, Povstalecká cesta, Internátna, Continental

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Ul.Kozáčeka-Centrum, Zvolenská č. 20, Nad Tulskou, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, Úrad PV SR, Tulská, záhradky, Krížna, Fučíkova č. 1, Poľná, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Podborová,žel.prechod, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Podborová,čakáreň, Poľná, Kosec, Základná umelecká škola, Ladomerská Vieska, stred, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Ul.Kozáčeka-Centrum, Kremnica, Hutnícke námestie, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, Sliač, žel. stanica, Jesenského ulica, Cintoríny, Sliač, kult.dom, Nákladná stanica, Nákladná stanica, WUSAM, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, žel. stanica, Dukelské námestie, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Kremnica, OSP, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica, Vojenská poliklinika, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ulica Moyzesova, Západ, Tepličky, Kremnica, obytné domy, Trnavá Hora, obec, Bartošova Lehôtka, Gorkého č. 18, Trnavá Hora, ZŠ, Bartošova Lehôtka, Železničné priecestie, Západ,Strážska cesta, Námestie SNP, Základná umelecká škola, Železničná stanica

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Trnavá Hora, rázc., MDŽ č. 10, autobusová zastávka, Š. Záhorského, Železničná stanica, Námestie SNP, Lovčica-Trubín, Dubník, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lovčica-Trubín, Dubník, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Poľana, Železná Breznica, cintorín, Námestie SNP, Družstevná č. 18, Zdravotné stredisko, Železná Breznica, škola, Bartošova Lehôtka, stred, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, Pitelová, osada Žbirka, Lovčica-Trubín, rázc., Hronská Dúbrava, Púšnik, Lovčica-Trubín, rázc., Stará Kremnička, potôčik, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Stará Kremnička, dolný koniec, Europa SC, Železná Breznica, otoč., Hronská Breznica, otoč., Kremnica, horáreň, Železná Breznica, Huta Žiak, Západ,ul.Ľ.Štúra, Stará Kremnička, OcÚ, Kremnica, Anna šachta, Stará Kremnička, škola, Sielnica, stred, Poliklinika, Sielnica, stred, Kremnické Bane, Asec, Hronská Breznica, podchod, Železná Breznica, Hronská Breznica, podchod, Poľana, Kremnické Bane, Asec, Kremnické Bane, pri moste, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Sliačan, Lutila, Jednota, Železná Breznica, Huta osada, Janova Lehota, ZŠ, Janova Lehota, RD, Janova Lehota, Vágnerovci, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kremnica, Anna šachta, Janova Lehota, lavica, Kordíky, Enert, Janova Lehota, Dérerov mlyn

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Janova Lehota, horný koniec, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Cintoríny, Budča, pri veži, Kremnické Bane, Jednota, Kremnické Bane, Jednota, Kováčová, kúpele, Janova Lehota, pri moste, Gymnázium, Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Ladno rázc., Kremnica, ul. SNP, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Trnavá Hora, kult. dom, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Západ, Tepličky, Gymnázium, Zvolen, Geis, Hrad, Horné Pršany, SAD Bariny, SAD Bariny, Dolná Ves, Balkán, Západ, Tepličky, Malachov, Mazúch, Kremnica, Včelín, Sliač, letisko, Hypernova, Sliač, letisko, Pitelová, horný koniec, Dolná Ves, Horná Ves, Západ,obchvat, Ostrá Lúka, Kopernica, obrátka, Jarná č. 10, Kopernica, stred, Pitelová, Danko, Jastrabá, šrot, Pitelová, Fridrich, Pitelová, rázc., Malachov, hostinec, Horná Ves, Hôrka, Tŕnie, Budička, Sielnica, Jednota, Ihráč, píla, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Rákoš, Kováčová, NRC, Horná Ves, Hôrka, Malachov, Kopanice, Jastrabá, ZŠ, Hypernova, Jastrabá, žel. st., Krahule, dolný koniec, Jastrabá, RD, Zvolen, Stráž, Pitelová, Jednota

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Kosorín, Nevoľné, Nevoľné, RD, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Sielnica, Jednota, Pitelová, ZŠ, Jastrabá, Jednota, Kordíky, vápenica, Kunešov, ŠM, Malachov, Dzúrik, Jastrabá, rázc., Malachov, Jednota, Kopernica, OcÚ, Malachov, Strelec, Krahule, OcÚ, Kunešov, Králiky, Rusko, Štúrova č. 31, Lutila, IBV, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Králiky, Rovne, Lutila, záhradky, Kordíky, Jednota, Sielnica, nadjazd, Budča, rázcestie, Sielnica, nadjazd, Králiky, Pažiť, Tajov, Biela Hlina, Kunešov, ZŠ, Kosorín, kaplnka, Malachov, pred Určinou, Riečka, Nevoľné, Ihráč, horný koniec, Ihráč, pri moste, Králiky, OcÚ, Slaská, Badín, Danko, Kremnica, pož. zbrojnica, Ihráč, OcÚ, Slaská, Jednota, Králiky, garáž, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Badín, vŕšok, Budča, mlyn, Budča, ZŠ, Lutila, kult. dom, Lúčky, horný koniec, Badín, Hliny, Badín, Kukučka, Budča, Súhrada, Ihráč, ZŠ, Tŕnie, Jednota, Tŕnie, kult. dom, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Kremnica, aut. st., Kremnica, internát SUPŠ

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Kremnica, zotavovňa, Kremnica, sušiareň, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Hronská Breznica, pri nadjazde, Stará Kremnička, potôčik, Radvaň Park, Krematórium, Stará Kremnička, motorest Dolina, Radvaň Park, autobusová zastávka, Farma pod Pršanmi, Stará Kremnička, motorest Dolina, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Kremnica, Skalka, Kremnica, záhradky, Nevoľné, Lazy, Pitelová, mlyn, Kremnica, Galandov majer, Kremnica, Včelín, Krahule, rázcestie, Kordíky, garáž, Kremnica, Tri domy, Zvolen, Neresnica, Motorest, Turová, RD, Tajov, ihrisko, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Tajov, Rôtovo, autobusová zastávka, Lúčky, hôrka, Sliač, tehelňa, Turová, kult. dom

Podobné, Kremnické vrchy:

419x doprava, 395x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.