Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 395 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Sliač, kult.dom, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Rakytovce, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Kyjevské námestie, Tulská, Buková, Kremnička, TWD, Buková, Úsvit, Š. Záhorského, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Kremnica, Elba, Kremnica, Rembíz, ŽSR, Krížna, Pivovar, 10, 4, Okružná, Nové Kalište, Okružná, Sliač, sídlisko, Pivovar, ZVT, ZVT, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Kremnička, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Sliač, žel. priecestie, Moskovská, rázcestie, Sliač, mestský úrad, autobusová zastávka, Kremnica, horná nemocnica, Mládežnícka, Mládežnícka, Autobusová/Žel.stanica, Kremnička, Autobusová/Žel.stanica

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

Autobusová/Žel.stanica, 22, 8, 21, 23, 20, 6, Vozovňa, 3, 17, 15, Sliač, mestský úrad, 1, 2, 7, 14, Sliač, Jednota, 16, Kremnička, TWD, 18, Internátna, Astra, Vozovňa, Nové Kalište, 12, 5, 9, Internátna, Astra, 19, 11, 13, Stavoprojekt, Kyjevské námestie, Nad Moskovskou, 1. mája č. 22, Sliač, cintoríny, Šašovské Podhradie, obec, Podlavice, Priehrada, Mlynská otoč., Sliač, Jednota, Sliač, pomník, Wolkerova, Šašovské Podhradie, horáreň, Pršianska terasa, Mosadzná, Mlynská, Slnečná Stráň, Železničné priecestie, Mlynská, Moskovská, Gaštanová, Internátna, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Trnavá Hora, žel.st., Podlavice, Priehrada, Trstie, Poľná, Skubín, otočka, Nad Tulskou, Úrad PV SR

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Povstalecká cesta, Jesenského, Zvolenská č. 20, Tulská, záhradky, Poľná, Fučíkova č. 1, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Tulská, stred, Continental, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Pršianska terasa, Medená, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,žel.prechod, Ul.Kozáčeka-Centrum, Kremnica, obytné domy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, žel. priecestie, Lovčica-Trubín, Dubník, Lovčica-Trubín, Dubník, Lovčica-Trubín, rázc., Sliač, kult.dom, Podborová,čakáreň, Kremnica, Hutnícke námestie, Lovčica-Trubín, rázc., STRABAG, Nákladná stanica, Cintoríny, Sliač, zdrav. stredisko, Jesenského ulica, Podborová,sídlisko, Vojenská poliklinika, WUSAM, Sliač, zdrav. stredisko, Nákladná stanica, Margočinka, Sliač, cintoríny, STRABAG, STRABAG, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Dukelské námestie, Kremnica, OSP, Námestie SNP, Trnavá Hora, ZŠ, Jesenského ulica, Západ, Tepličky, Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, obec, autobusová zastávka, Ulica Moyzesova, Trnavá Hora, rázc., Železničné priecestie, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Základná umelecká škola

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Západ,Strážska cesta, Lutila, Jednota, MDŽ č. 10, Železná Breznica, cintorín, Š. Záhorského, Bartošova Lehôtka, stred, Pitelová, osada Žbirka, Železná Breznica, škola, Zdravotné stredisko, Stará Kremnička, dolný koniec, Zdravotné stredisko, Ladomerská Vieska, stred, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Breznica, pri nadjazde, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Dúbrava, Púšnik, Poľana, Železná Breznica, otoč., Námestie SNP, Námestie SNP, Hronská Breznica, Železná Breznica, Huta Žiak, Stará Kremnička, OcÚ, Západ,ul.Ľ.Štúra, Europa SC, Stará Kremnička, škola, Železná Breznica, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Hronská Breznica, otoč., Kováčová, kúpele, autobusová zastávka, Poliklinika, Hronská Breznica, podchod, autobusová zastávka, Kremnické Bane, Asec, Kremnica, horáreň, Kremnica, Anna šachta, Železná Breznica, Huta osada, Hronská Breznica, podchod, Kremnické Bane, Asec, Kremnica, Anna šachta, Poľana, Kremnické Bane, pri moste, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Janova Lehota, RD, Janova Lehota, Vágnerovci, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Budča, pri veži, Janova Lehota, ZŠ, Kordíky, Enert, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Kremnické Bane, Jednota, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, lavica, Kremnické Bane, Jednota, Sliačan, Janova Lehota, horný koniec, Cintoríny

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Sliač, sídlisko, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Kováčová, NRC, Trnavá Hora, Ladno rázc., Janova Lehota, pri moste, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Gymnázium, Trnavá Hora, kult. dom, Zvolen, Geis, Kremnica, ul. SNP, Kremnica, ul. SNP, Sliač, letisko, Horné Pršany, Gymnázium, Západ, Tepličky, Hrad, Tŕnie, Budička, SAD Bariny, Dolná Ves, SAD Bariny, Ostrá Lúka, Balkán, Kremnica, Včelín, Hypernova, Pitelová, Fridrich, Horná Ves, Pitelová, Danko, Malachov, Mazúch, Západ, Tepličky, Pitelová, rázc., Pitelová, horný koniec, Dolná Ves, Jastrabá, šrot, Kopernica, stred, Ihráč, píla, Štúrova č. 31, Nevoľné, Nevoľné, RD, Kopernica, obrátka, Horná Ves, Hôrka, Západ,obchvat, Horná Ves, Hôrka, Malachov, hostinec, Kosorín, Jastrabá, RD, Zvolen, Stráž, Malachov, Kopanice, Jastrabá, žel. st., Jastrabá, ZŠ, Sliač, žel. stanica, Pitelová, Jednota, Hypernova, Kunešov, ŠM, Pitelová, ZŠ, Jastrabá, rázc., Gorkého č. 18, Jastrabá, Jednota, Kordíky, vápenica, Sliač, žel. stanica, Krahule, dolný koniec

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Malachov, Dzúrik, Malachov, Jednota, Králiky, Rusko, Malachov, Strelec, Kopernica, OcÚ, Kunešov, Králiky, Rovne, Ihráč, horný koniec, Krahule, OcÚ, Ihráč, pri moste, Králiky, Pažiť, Kunešov, ZŠ, Lutila, IBV, Kosorín, kaplnka, Kordíky, Jednota, Riečka, Nevoľné, Lutila, záhradky, Ihráč, OcÚ, Budča, rázcestie, Malachov, pred Určinou, Tajov, Biela Hlina, Králiky, OcÚ, Slaská, Sliač, letisko, Badín, Danko, Lúčky, horný koniec, Králiky, garáž, Slaská, Jednota, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Budča, mlyn, Badín, vŕšok, Ihráč, ZŠ, Badín, Hliny, Budča, ZŠ, Badín, Kukučka, Lutila, kult. dom, Budča, Súhrada, Železničná stanica, Kremnica, pož. zbrojnica, Tŕnie, Jednota, Železničná stanica, Družstevná č. 18, Tŕnie, kult. dom, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, aut. st., Kremnica, zotavovňa, Kremnica, sušiareň, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Kremnica, internát SUPŠ, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Jarná č. 10, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Stará Kremnička, motorest Dolina

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Radvaň Park, Stará Kremnička, motorest Dolina, Krematórium, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi, autobusová zastávka, Janova Lehota, záhradky, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Trnavá Hora, tábor Borovica, Nevoľné, Lazy, Pitelová, mlyn, Kremnica, Skalka, Kremnica, Galandov majer, Kremnica, záhradky, Sielnica, Lesnícky dom, Kordíky, garáž, Kremnica, Včelín, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Rákoš, Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Jednota, Krahule, rázcestie, Tajov, ihrisko, Kremnica, Tri domy, Turová, RD, Lúčky, hôrka, Turová, kult. dom, Zvolen, Neresnica, Zvolen, Neresnica, Motorest, autobusová zastávka, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Tajov, Rôtovo

Podobné, Kremnické vrchy:

419x doprava, 395x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.