Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 395 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Kyjevské námestie, Tulská, Buková, Buková, Kremnička, TWD, Úsvit, Š. Záhorského, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Kremnica, Elba, Kremnica, Rembíz, ŽSR, Pivovar, 10, 4, Okružná, Okružná, Pivovar, Nové Kalište, Sliač, sídlisko, ZVT, ZVT, Mládežnícka, otočka, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Sliač, žel. priecestie, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Moskovská, rázcestie, Kremnica, horná nemocnica, Mládežnícka, autobusová zastávka, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Šašovské Podhradie, obec

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

Kremnička, Nové Kalište, Internátna, Astra, 19, 1, Sliač, Jednota, Sliač, mestský úrad, 23, Vozovňa, 13, 9, 15, 12, 20, 8, 18, Kremnička, TWD, 17, 22, 2, Vozovňa, 21, 3, 6, 14, 5, 7, 11, Internátna, Astra, 16, Stavoprojekt, Mlynská otoč., Nad Moskovskou, Podlavice, Priehrada, Kyjevské námestie, 1. mája č. 22, Sliač, cintoríny, Wolkerova, Sliač, pomník, Sliač, Jednota, Slnečná Stráň, Mlynská, Šašovské Podhradie, horáreň, Pršianska terasa, Mosadzná, Železničné priecestie, Mlynská, Moskovská, Gaštanová, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Internátna, Sliač, ZŠ, Skubín, otočka, Trstie, Podlavice, Priehrada, Trnavá Hora, žel.st., Poľná, Jesenského, Nad Tulskou, Úrad PV SR

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Zvolenská č. 20, Povstalecká cesta, Tulská, záhradky, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, Fučíkova č. 1, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Krížna, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Pršianska terasa, Medená, Continental, Poľná, Kosec, Ladomerská Vieska, stred, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,žel.prechod, Kremnica, obytné domy, Základná umelecká škola, Sliač, žel. priecestie, Kremnica, Hutnícke námestie, Sliač, kult.dom, Podborová,čakáreň, STRABAG, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, Vojenská poliklinika, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Jesenského ulica, Sliač, zdrav. stredisko, Cintoríny, WUSAM, STRABAG, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Sliač, cintoríny, STRABAG, Ul.Kozáčeka-Centrum, Kremnica, OSP, Dukelské námestie, Jesenského ulica, Západ, Tepličky, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, obec, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, ZŠ, Námestie SNP, autobusová zastávka, Ulica Moyzesova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lovčica-Trubín, Dubník, Lovčica-Trubín, Dubník, Západ,Strážska cesta, Trnavá Hora, rázc., Železničné priecestie

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Lutila, Jednota, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Základná umelecká škola, MDŽ č. 10, Železná Breznica, škola, Bartošova Lehôtka, stred, Železná Breznica, cintorín, Pitelová, osada Žbirka, Lovčica-Trubín, rázc., Š. Záhorského, Lovčica-Trubín, rázc., Stará Kremnička, potôčik, Stará Kremnička, dolný koniec, Zdravotné stredisko, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Dúbrava, Púšnik, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, pri nadjazde, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Železná Breznica, Huta Žiak, Námestie SNP, Železná Breznica, otoč., Námestie SNP, Poľana, Hronská Breznica, Stará Kremnička, OcÚ, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Stará Kremnička, škola, Západ,ul.Ľ.Štúra, Europa SC, Železná Breznica, Hronská Breznica, otoč., Hronská Breznica, podchod, Kremnica, horáreň, Poliklinika, Kováčová, kúpele, Železná Breznica, Huta osada, Hronská Breznica, podchod, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Poľana, Janova Lehota, RD, Janova Lehota, Vágnerovci, Kordíky, Enert, Janova Lehota, ZŠ, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Budča, pri veži, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, horný koniec, Janova Lehota, lavica, Sliačan, Cintoríny, Hypernova, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Kováčová, NRC, Sliač, sídlisko, Trnavá Hora, kult. dom, Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Trnavá Hora, Ladno rázc.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Janova Lehota, pri moste, Gymnázium, Kremnica, ul. SNP, Zvolen, Geis, Sliač, letisko, Kremnica, ul. SNP, Gymnázium, Horné Pršany, Západ, Tepličky, Hrad, Dolná Ves, SAD Bariny, Tŕnie, Budička, SAD Bariny, Hypernova, Balkán, Kremnica, Včelín, Ostrá Lúka, Dolná Ves, Pitelová, rázc., Pitelová, horný koniec, Horná Ves, Malachov, Mazúch, Západ, Tepličky, Pitelová, Danko, Jastrabá, šrot, Pitelová, Fridrich, Horná Ves, Hôrka, Kopernica, obrátka, Nevoľné, RD, Budča, mlyn, Západ,obchvat, Nevoľné, Horná Ves, Hôrka, Kopernica, stred, Ihráč, píla, Štúrova č. 31, Kosorín, Sliač, žel. stanica, Jastrabá, žel. st., Malachov, hostinec, Jastrabá, ZŠ, Pitelová, Jednota, Malachov, Kopanice, Jastrabá, RD, Zvolen, Stráž, Budča, Súhrada, Kunešov, ŠM, Pitelová, ZŠ, Jastrabá, Jednota, Kordíky, vápenica, Krahule, dolný koniec, Gorkého č. 18, Jastrabá, rázc., Sliač, žel. stanica, Králiky, Rusko, Malachov, Jednota, Králiky, Rovne, Kunešov, Malachov, Dzúrik

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Kopernica, OcÚ, Malachov, Strelec, Kunešov, ZŠ, Kosorín, kaplnka, Králiky, Pažiť, Kordíky, Jednota, Ihráč, horný koniec, Ihráč, pri moste, Riečka, Nevoľné, Krahule, OcÚ, Ihráč, OcÚ, Budča, rázcestie, Tajov, Biela Hlina, Malachov, pred Určinou, Slaská, Králiky, OcÚ, Badín, Danko, Slaská, Jednota, Sliač, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Lúčky, horný koniec, Králiky, garáž, Badín, Hliny, Badín, vŕšok, Ihráč, ZŠ, Kremnica, pož. zbrojnica, Tŕnie, Jednota, Badín, Kukučka, Železničná stanica, Družstevná č. 18, Tŕnie, kult. dom, Železničná stanica, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, aut. st., Lutila, kult. dom, Kremnica, sušiareň, Kremnica, zotavovňa, Kováčová, OcÚ, Kremnica, internát SUPŠ, Kováčová, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Lutila, IBV, Budča, ZŠ, Jarná č. 10, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Stará Kremnička, motorest Dolina, Kremnické Bane, pri moste, Kremnické Bane, Jednota, Radvaň Park, Kremnické Bane, Jednota, Kremnické Bane, Asec, Kremnica, Anna šachta, Kremnica, Anna šachta, Radvaň Park

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Stará Kremnička, motorest Dolina, Krematórium, Farma pod Pršanmi, Kremnické Bane, Asec, autobusová zastávka, Janova Lehota, záhradky, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Trnavá Hora, tábor Borovica, Pitelová, mlyn, Nevoľné, Lazy, Kremnica, Skalka, Kremnica, Galandov majer, Kremnica, záhradky, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Kordíky, garáž, Kremnica, Včelín, Krahule, rázcestie, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Jednota, Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Lesnícky dom, Lutila, záhradky, Tajov, ihrisko, Kremnica, Tri domy, Lúčky, hôrka, Turová, RD, Zvolen, Neresnica, Motorest, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Turová, kult. dom, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Tajov, Rôtovo

Podobné, Kremnické vrchy:

419x doprava, 395x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.