Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kremnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy

Autobusová zastávka v Kremnické vrchy

V Kremnické vrchy sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 1 z 7

Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Sliač, kult.dom, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Sliač, kult.dom, Rakytovce, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Tulská, Kyjevské námestie, Buková, Kremnička, TWD, Buková, Úsvit, Kremnica, Elba, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Š. Záhorského, Kremnica, Rembíz, Pivovar, ŽSR, 10, 4, Pivovar, ZVT, Sliač, sídlisko, Nové Kalište, Okružná, ZVT, Okružná, Mládežnícka, otočka, Moskovská, rázcestie, Kremnička, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Sliač, žel. priecestie, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, autobusová zastávka, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Kremnica, horná nemocnica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 2 z 7

Kremnička, 5, 14, 13, 21, 22, 17, 15, 3, 9, 6, 8, Kremnička, TWD, Sliač, mestský úrad, 2, 12, Internátna, Astra, 1, 19, Internátna, Astra, 11, 20, Vozovňa, 18, 23, 16, Nové Kalište, 7, Vozovňa, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Kyjevské námestie, Mlynská otoč., 1. mája č. 22, Sliač, cintoríny, Podlavice, Priehrada, Šašovské Podhradie, obec, Nad Moskovskou, Sliač, pomník, Wolkerova, Sliač, Jednota, Mlynská, Železničné priecestie, Slnečná Stráň, Mlynská, Pršianska terasa, Mosadzná, Šašovské Podhradie, horáreň, Moskovská, Sliač, ZŠ, Gaštanová, Internátna, Pod Kozákom č. 5, Sliač, ZŠ, Trnavá Hora, žel.st., Podlavice, Priehrada, Trstie, Poľná, Skubín, otočka, Povstalecká cesta, Nad Tulskou

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 3 z 7

Tulská, záhradky, Zvolenská č. 20, Jesenského, Úrad PV SR, Ul.Kozáčeka-Centrum, Fučíkova č. 1, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, Hájnická č. 6, Pršianska terasa, Medená, Tulská, stred, Continental, Pršianska terasa, Medená, Krížna, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Kremnica, obytné domy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,žel.prechod, Ladomerská Vieska, stred, Základná umelecká škola, Sliač, žel. priecestie, Lovčica-Trubín, Dubník, Lovčica-Trubín, Dubník, Lovčica-Trubín, rázc., Kremnica, Hutnícke námestie, Podborová,čakáreň, STRABAG, Lovčica-Trubín, rázc., Jesenského ulica, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, WUSAM, Cintoríny, Vojenská poliklinika, Sliač, zdrav. stredisko, Nákladná stanica, Podborová,sídlisko, Margočinka, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Sliač, cintoríny, Kremnica, OSP, Dukelské námestie, Námestie SNP, Trnavá Hora, ZŠ, Bartošova Lehôtka, Jesenského ulica, Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora, obec, Západ, Tepličky, Ulica Moyzesova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Železničné priecestie, MDŽ č. 10

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 4 z 7

Trnavá Hora, rázc., Základná umelecká škola, Lutila, Jednota, Západ,Strážska cesta, Š. Záhorského, Železná Breznica, škola, Železná Breznica, cintorín, Bartošova Lehôtka, stred, Hronská Dúbrava, Púšnik, Zdravotné stredisko, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zdravotné stredisko, Stará Kremnička, dolný koniec, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Breznica, Železná Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Námestie SNP, Námestie SNP, Stará Kremnička, OcÚ, Poľana, Stará Kremnička, škola, Železná Breznica, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Hronská Breznica, otoč., Europa SC, Západ,ul.Ľ.Štúra, Poliklinika, Kremnica, horáreň, autobusová zastávka, Hronská Breznica, podchod, Kováčová, kúpele, Pitelová, osada Žbirka, Hronská Breznica, podchod, Železná Breznica, Huta osada, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Poľana, Janova Lehota, RD, Kordíky, Enert, Janova Lehota, ZŠ, Janova Lehota, Vágnerovci, Budča, pri veži, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Cintoríny, Hypernova, Janova Lehota, horný koniec, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Janova Lehota, lavica, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Sliačan, Kováčová, NRC, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Sliač, sídlisko, Trnavá Hora, Ladno rázc., Gymnázium, Janova Lehota, pri moste

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 5 z 7

Trnavá Hora, Kľačany, dolina, Trnavá Hora, kult. dom, Zvolen, Geis, Kremnica, ul. SNP, Kremnica, ul. SNP, Sliač, letisko, Horné Pršany, Západ, Tepličky, Gymnázium, Hrad, SAD Bariny, Dolná Ves, Tŕnie, Budička, SAD Bariny, Hypernova, Balkán, Ostrá Lúka, Kremnica, Včelín, Pitelová, Danko, Malachov, Mazúch, Jastrabá, šrot, Pitelová, horný koniec, Dolná Ves, Horná Ves, Pitelová, rázc., Pitelová, Fridrich, Západ, Tepličky, Budča, mlyn, Štúrova č. 31, Ihráč, píla, Horná Ves, Hôrka, Kopernica, stred, Kopernica, obrátka, Nevoľné, Západ,obchvat, Horná Ves, Hôrka, Nevoľné, RD, Kosorín, Budča, Súhrada, Pitelová, Jednota, Zvolen, Stráž, Jastrabá, ZŠ, Malachov, hostinec, Malachov, Kopanice, Jastrabá, RD, Jastrabá, žel. st., Sliač, žel. stanica, Jastrabá, Jednota, Kunešov, ŠM, Kordíky, vápenica, Krahule, dolný koniec, Sliač, žel. stanica, Jastrabá, rázc., Pitelová, ZŠ, Gorkého č. 18, Kunešov, Malachov, Strelec, Kopernica, OcÚ, Králiky, Rusko, Malachov, Dzúrik

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 6 z 7

Malachov, Jednota, Králiky, Rovne, Kosorín, kaplnka, Kordíky, Jednota, Kunešov, ZŠ, Králiky, Pažiť, Riečka, Nevoľné, Ihráč, horný koniec, Krahule, OcÚ, Ihráč, pri moste, Budča, rázcestie, Malachov, pred Určinou, Tajov, Biela Hlina, Králiky, OcÚ, Slaská, Ihráč, OcÚ, Králiky, garáž, Sliač, letisko, Lúčky, horný koniec, Slaská, Jednota, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Badín, Danko, Badín, vŕšok, Badín, Hliny, Ihráč, ZŠ, Tŕnie, Jednota, Kremnica, pož. zbrojnica, Železničná stanica, Badín, Kukučka, Družstevná č. 18, Tŕnie, kult. dom, Železničná stanica, Kremnica, Šachta IV., Kremnica, Šachta IV., Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Kremnica, aut. st., Lutila, kult. dom, Kremnica, zotavovňa, Kremnica, sušiareň, Kremnica, internát SUPŠ, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Lutila, IBV, Budča, ZŠ, Jarná č. 10, Bartošova Lehôtka, Šachta, Bartošova Lehôtka, Šachta, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Stará Kremnička, motorest Dolina, Radvaň Park, Kremnické Bane, Jednota, Kremnické Bane, pri moste, Radvaň Park, Kremnické Bane, Jednota, Krematórium, Kremnické Bane, Asec, Kremnica, Anna šachta

Autobusová zastávka, Kremnické vrchy:, 7 z 7

Stará Kremnička, motorest Dolina, Kremnica, Anna šachta, Farma pod Pršanmi, Kremnické Bane, Asec, Janova Lehota, záhradky, Trnavá Hora, tábor Borovica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pitelová, mlyn, Nevoľné, Lazy, Kremnica, Galandov majer, Kremnica, Skalka, Kremnica, záhradky, Kordíky, garáž, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Jednota, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Lesnícky dom, Kremnica, Včelín, Krahule, rázcestie, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Tajov, ihrisko, Turová, RD, Lutila, záhradky, Kremnica, Tri domy, Lúčky, hôrka, Zvolen, Neresnica, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Turová, kult. dom, Zvolen, Neresnica, Motorest, autobusová zastávka, Tajov, Rôtovo

Podobné, Kremnické vrchy:

418x doprava, 394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kremnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.